Menu


Latviešu valoda

Kuras šīs interneta vietnes sadaļas pieejamas latviešu valodā?

Šajā sadaļā varat gūt ieskatu par to, ko dara Eiropas Centrālā banka un kā tā darbojas. Tajā pieejami arī ar tās darbību saistītie tiesību akti, t.sk. ECB atzinumi.
Par Eiropas Centrālo banku

Šeit varat iepazīties ar euro banknotēm un to pretviltošanas elementiem un uzzināt vairāk par euro ieviešanu.
Euro


Šeit varat piekļūt dažādām publikācijām un citiem dokumentiem latviešu valodā, lai gan pašas sadaļas ir angļu valodā.

Kā izvēlēties valodu?

Available languages

Sadaļās, kuras pieejamas vairākās valodās, labajā augšējā stūrī atradīsiet valodu atlasītāju.

Kad būsiet izvēlējušies valodu, šī valoda kļūs par lietotāja vēlamo valodu un tiks automātiski rādīta blakus galvenajam valodas taustiņam.