Menu


Język polski

Które części strony są dostępne po polsku?

Można się tu dowiedzieć, czym zajmuje się Europejski Bank Centralny i jak działa, oraz znaleźć odpowiednie akty prawne, w tym opinie EBC.
Informacje ogólne o EBC

W tej części znajdują się informacje o banknotach euro i ich zabezpieczeniach oraz opis wymiany pieniądza w poszczególnych krajach.
Euro


W tych częściach, choć są one dostępne jedynie po angielsku, można znaleźć także publikacje i inne dokumenty w języku polskim.

Wybór języka

Available languages

Język stron wielojęzycznych można ustawić w prawym górnym rogu (Other languages).

Wybrany język zostanie zapamiętany i będzie się pojawiać automatycznie obok języka głównego (English).