Menu


čeština

Které části těchto internetových stránek jsou k dispozici v českém jazyce?

Získejte přehled o činnosti a způsobu fungování ECB a přečtěte si příslušné právní dokumenty, včetně stanovisek ECB.
Všeobecné informace

Poznejte eurobankovky a jejich ochranné prvky a získejte další informace o výměně eurového oběživa.
€uro


Různé publikace a další dokumenty si můžete přečíst v češtině, i přestože jednotlivé sekce, kde se nacházejí, jsou napsány anglicky.

Jak nastavíte svůj jazyk

Available languages

U vícejazyčných stránek lze zvolit příslušný jazyk v pravém horním rohu dané stránky.

Jakmile je zvolen určitý jazyk, stává se preferovaným jazykem uživatele a automaticky se zobrazuje vedle hlavního tlačítka s nabídkou jazyků.