Menu

Digitaalinen euro

Digitalisaatio on vaikuttanut monin tavoin elämäämme – myös siihen, miten maksuja suoritetaan.

Uuden ajan digitaalinen euro olisi helppo, yleisesti hyväksytty, turvallinen ja luotettava maksuväline, joka olisi euroalueen kansalaisten käytettävissä ilman kustannuksia.

Euro olisi digitaalisenakin vanha tuttu euro: se olisi käytössä setelien ohella sähköisenä rahana, jonka eurojärjestelmä (EKP ja kansalliset keskuspankit) laskisivat liikkeeseen ja joka olisi kaikkien kansalaisten ja yritysten käytettävissä.

Digitaalinen euro ei tulisi käteisrahan tilalle vaan sen rinnalle. Eurojärjestelmä varmistaa jatkossakin, että eurosetelit ja ‑kolikot ovat kaikkien käytettävissä koko euroalueella.

Digitaalinen euro tarjoaisi valinnanvaraa ja maksaminen olisi helppoa, jolloin euro palvelisi yhä paremmin kaikkia käyttäjiä.

”Euro kuuluu eurooppalaisille, ja meidän tehtävämme on pitää siitä huolta. Meillä täytyy tarvittaessa olla valmiudet laskea liikkeeseen digitaalinen euro.”

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

Miksi digitaalinen euro?

Digitaalisella eurolla arjen maksuliikenne hoituisi nopeasti, helposti ja turvallisesti.

Sen avulla voitaisiin tukea Euroopan talouden digitalisaatiota ja edistää vähittäismaksualan innovaatioita.

EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit selvittävät digitaalisen euron mukanaan tuomia etuja ja riskejä varmistaakseen, että raha vastaa vastedeskin eurooppalaisten tarpeita.

Digitaalista euroa käsittelevä raportti

Digitaalisen euron edut

Digitaalisessa eurossa yhdistyisivät sähköisen maksuvälineen tehokkuus ja keskuspankkirahan turvallisuus.

Siitä olisi erityistä hyötyä, jos käteistä ei enää haluttaisikaan käyttää. Oman digitaalisen rahan avulla myös vältettäisiin riippuvuus euroalueen ulkopuolella liikkeeseen lasketuista ja hallinnoiduista digitaalisista maksuvälineistä, jotka voisivat heikentää rahoitusvakautta ja rahataloudellista riippumattomuutta.

Yksityisyydensuoja olisi etusijalla, jolloin digitaalinen euro tukisi luottamusta digitaalisen ajan maksutapoihin.

Millä aikataululla digitaalinen euro tulisi käyttöön?

Vielä ei ole tehty päätöstä siitä, lasketaanko digitaalinen euro liikkeeseen vai ei. Nyt valmisteluvaiheessa digitaalista euroa hahmotellaan: kokeillaan eri vaihtoehtoja käytännössä, kuunnellaan suuren yleisön näkemyksiä ja ollaan yhteydessä sidosryhmiin.

Vuoden 2021 puolivälin tienoilla päätetään, käynnistetäänkö digitaalista euroa koskeva hanke, jonka avulla pystyttäisiin valmistelemaan digitaalisen euron mahdollista myöhempää liikkeeseenlaskua.

”Meidän on varmistettava, että rahamme on valmis tulevaisuuden haasteisiin. Emme voi jäädä katsomaan kehitystä sivusta.”

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta

Olemme analysoineet digitaaliseen euroon liittyviä etuja ja haasteita

Millainen digitaalisesta eurosta tulisi?

EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien asiantuntijat ovat asettaneet digitaaliselle eurolle joukon perustavanlaatuisia vaatimuksia: Sen tulee olla helppokäyttöinen, kestävä, turvallinen, tehokas ja tietosuojan ja lainsäädännön vaatimusten mukainen. Nämä vaatimukset luovat digitaaliselle eurolle hyvän pohjan.

Digitaalinen euro suunniteltaisiin niin, että sitä voisi käyttää yksityisen sektorin tuottamien maksuratkaisujen kanssa, mikä mahdollistaisi yleiseurooppalaiset maksuratkaisut ja lisäpalvelujen tarjoamisen kuluttajille.

Huolehtiiko EKP digitaalisesta eurosta?

EKP palvelee eurooppalaisia huolehtimalla eurosta niin seteleinä kuin digitaalisessakin muodossa.

Haluamme varmistaa, että rahamme arvo säilyy. Siksi on tärkeää, että keskuspankki vartioi ja sääntelee digitaalista euroa riippumatta siitä, missä muodossa se mahdollisesti toteutuu.

Eikö kyse ole kryptovaroista?

Kryptovarat poikkeavat perustavanlaatuisesti keskuspankkirahasta. Niiden hinta vaihtelee, sillä niillä ei ole todellista arvoa. Niiden taustalla ei ole mikään luotettava instituutio.

Digitaalisen euron käyttäjät voisivat luottaa siihen samalla tavoin kuin käteisrahaan, sillä molempien taustalla toimii keskuspankki, toisin kuin kryptovarojen ja stablecoin-valuuttojen kohdalla.

Oheistietoa: Mikä on bitcoin?

Saimme paljon palautetta ja ideoita

Digitaalisen euron pitää vastata monenlaisten käyttäjien tarpeita, niin kuin euron yleensäkin.

Sen suunnittelussa on otettava huomioon muutkin kuin rahapolitiikkaan tai rahoitusvakauteen vaikuttavat asiat.

Kiitos 12.1.2021 päättyneeseen julkiseen kuulemiseen osallistuneille: saimme yli 8 000 kommenttia! Kuulemisen tulokset on määrä julkaista kevään aikana.

Heräsikö kysyttävää? Lähetä sähköpostia.

Lehdistötiedote

Digitaalisen aikakauden maksustrategia Euroopalle

Maksamisessa tapahtuu perustavanlaatuisia muutoksia, ja keskuspankeilla on tärkeä rooli muutosprosessissa. Maksamisen pitää palvella kuluttajien tarpeita ja pysyä eurooppalaisissa käsissä, ja siksi maksumarkkinoidemme pitää olla innovatiiviset ja kilpailukykyiset. Meillä on kattava strategia digitaalisen ajan maksupalveluja varten.

Parhaita paloja EKP:n järjestämästä konferenssista

Digiajan digitaalinen euro

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta totesi digitaalista euroa koskevaa raporttia esitellessään, että digitaalinen euro symboloisi edistystä ja Euroopan yhdentymistä digiajassa. EKP on euron käyttöönotosta alkaen taannut, että kansalaiset voivat luottaa yhteiseen rahaan. Digitaalinen euro olisi käteisen rinnalla kaikkien käytettävissä ja toisi valinnanvaraa maksutapoihin.

Fabio Panetta Euroopan parlamentin kuultavana

Podcast

EKP:n podcast: Onko digitaalisen euron aika koittanut?

Mikä on digitaalinen euro? Mitä hyötyä siitä voisi olla ja miten se vaikuttaisi maksamiseen? Millä aikataululla digitaalinen euro voisi tulla käyttöön? Lähetyksen juontaja Michael Steen keskustelee muun muassa näistä aiheista EKP:ssä markkinainfrastruktuureista ja maksuliikkeestä vastaavan Ulrich Bindseilin kanssa.

Kuuntele englanninkielinen lähetys

EKP:n johtokunnan jäsenten puheita, haastatteluja ja julkaisuja