European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Digitaalne euro ja keskpangaraha tähtsus

 5. oktoobril 2022)

Kaks rahaliiki

Euro on euroala riikides kasutusel olev vääring. Rohkem kui 346 miljonit eurooplast kasutavad sularahana europangatähti ja -münte ning teevad netipoodides makseid eurodes. Üks meie ülesandeid hinnastabiilsuse tagamise põhieesmärgi kõrval on emiteerida europangatähti ja tagada maksesüsteemide tõrgeteta toimimine.

Kuid sularaha ei ole sama mis elektrooniline makse: ühel juhul on tegemist keskpangarahaga ning teisel juhul kasutatakse erasektori raha.

Mõlemad rahaliigid on pidevalt kasutusel, kuid digitaalse euro vajalikkuse mõistmiseks on oluline neid eristada. 

Teemast lähemalt

Mis on keskpangaraha?

EKPs loodavat raha nimetatakse keskpangarahaks. Inimeste rahataskutes olev sularaha on keskpangaraha. Tegelikult on pangatähed ja mündid praegu ainus üldsusele kättesaadav keskpangaraha.

Keskpangaraha nimetatakse ka avaliku sektori rahaks, sest seda emiteerib keskpank kui avalik-õiguslik asutus ning seega on see avaliku sektori poolt tagatud.

Mis on erasektori raha?

Raha loovad ka kommertspangad. See toimub näiteks laenuandmisel, mille käigus raha kantakse kliendi pangakontole. Seda liiki raha nimetatakse erasektori rahaks. See hõlmab ka klientide arvelduskonto saldosid ja kontodel olevaid sääste. Deebet- ja krediitkaardimaksed ning internetimakseteenuste kaudu tehtavad maksed on kõik erasektori raha ülekanded, sest selleks kasutatakse kommertspangas loodud raha.

Kuidas on eri rahaliigid omavahel seotud?

Pangatähtede sularahaautomaadist väljavõtmisel muutub see keskpangarahaks. Kui aga klient lisab näiteks sünnipäevakingiks saadud 20-eurose pangatähe oma pangahoiusele, saab avaliku sektori rahast omakorda erasektori raha.

Avaliku sektori raha on rahandussüsteemi tugisammas. See tagab pankade loodava erasektori raha usaldusväärsuse. Ettevõte võtab eraisiku krediitkaardimakse vastu teadmisega, et selle saab konverteerida samas väärtuses keskpangarahaks.

Digitaalne euro aitab tasandada lõhet 

Meie eesmärk on ühendada keskpangaraha pakutavad hüved inimeste praeguste makse-eelistuste ja -harjumustega. See võimaldaks meil pakkuda sularaha kõrval avaliku sektori raha ka elektroonilisel kujul. Seda saaks teha keskpanga digivääringu ehk digitaalse euro abil.

Samamoodi nagu pangakontol oleva raha puhul saab ka digitaalse euroga makseid tehes kasutada maksekaarti või telefonirakendust, kuid erinevus on selles, et digitaalse euro näol on tegu EKP tagatud keskpangarahaga. 

Digitaalse euro eelised

Digitaalse euro kasutuselevõtt toetaks digiteerimist ning aitaks meil täita üldsuse vajadusi ja makse-eelistusi. Digiteerimine omakorda toetab majanduskasvu.

Teine eelis seisneb selles, et digitaalne euro suurendaks meie ühisvääringu vastupanuvõimet pangandus- ja finantssektoris aset leidvatele reguleerimata tehnoloogilistele suundumustele (nt krüptovarad ja alternatiivsed makselahendused, milles ei kasutata suuri kaardisüsteeme), mis võivad kahjustada finantsstabiilsust. 

Bitcoin, Ethereum, Tether ja muud krüptovääringud ei ole raha

Viimastel aastatel on kõikjal maailmas kasutusele võetud mitmesuguseid krüptovarasid. Neid nimetatakse ka krüptovääringuteks. See nimetus on siiski eksitav, sest sellised vääringud ei täida raha kolme funktsiooni: olla usaldusväärne maksevahend, väärtuse säilitaja ja arvestusühik.

Peale selle ei ole need varad tagatud ega reguleeritud ühegi keskasutuse poolt. Puudub kindlus, et neid saab vajaduse korral raha vastu vahetada.

Isegi stabiilsed krüptovarad, mis püüavad sarnase tehnoloogia abil pakkuda vähem volatiilseid digitaalseid varasid, ei ole nii stabiilsed, kui neid väidetakse olevat. Stabiilse krüptovara väärtus põhineb üksnes konkreetse eraettevõtja antud lubadusel. Lisaks sellele, et selliste vääringutega tehtavad tehingud võtavad aega ja on kulukad, ei anna stabiilsete krüptovarade emitendid ka selget teavet nende kasutamise kohta – kuid igal juhul ei saa neid kasutada igapäevaste kulude eest tasumiseks.   

Digitaalse euro vajalikkus

Paljud inimesed eelistavad sularaha kasutamisele üha enam uusi digimakseid. Soovime kaitsta avaliku sektori raha rolli rahandussüsteemi tugisambana ja säilitada meie ühisraha usaldusväärsust.

Digitaalse euro kasutuselevõtt võimaldaks meil tugevdada raha- ja maksesüsteemi. See võimaldaks inimestel kasutada avaliku sektori raha turvaliste maksete tegemiseks kõikjal euroalal.   

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Rahaloome ja EKP roll

Raha all võib mõelda nii europangatähti ja -münte kui ka pangakontol hoitavaid vahendeid. Mida siis raha endast õigupoolest kujutab? Kuidas seda luuakse ja millist rolli täidab EKP?

Mis on raha ja mis ülesandeid see täidab?

Lisateave bitcoin’i ja muude krüptovarade kohta 

Bitcoin'i näol on tegu krüptovaraga. Mida see aga endast tegelikult kujutab ja kuidas on bitcoin seotud reaalselt kasutusel olevate vääringutega?

Mis on bitcoin?