European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

În ce mod decarbonizăm deținerile noastre de obligațiuni corporative?

19 septembrie 2022 (ultima actualizare: 1 octombrie 2022)

Criza climatică reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor noastre. Aceasta implică riscuri majore la adresa economiei și afectează stabilitatea prețurilor – misiunea noastră principală ca bancă centrală. Din acest motiv, ne-am angajat să ne îndeplinim rolul în combaterea schimbărilor climatice, în limitele mandatului nostru.

Schimbările climatice ne afectează activitatea în mai multe moduri, de exemplu, în ceea ce privește riscurile climatice ale activelor pe care le deținem. Acesta este unul dintre domeniile în care acționăm: ne decarbonizăm deținerile de obligațiuni corporative în scopul de a le orienta într-o direcție aliniată cu obiectivul de 1,5 grade stabilit prin Acordul de la Paris. În acest scop, analizăm măsurile adoptate de întreprinderile care emit obligațiuni – cunoscute sub denumirea de „emitenți” – pentru a-și atenua impactul asupra climei. Din octombrie 2022, achiziționăm mai mult de la entitățile care au o performanță mai bună în această privință și mai puțin de la cele care înregistrează o performanță insuficientă.

Ce obligațiuni corporative am achiziționat în trecut?

Ca parte a politicii noastre monetare, achiziționăm obligațiuni corporative pe baza unui nivel de referință. Acesta ne oferă îndrumări cu privire la suma alocată unui anumit domeniu de activitate sau unei anumite întreprinderi. Anterior, acest nivel de referință reflecta ceea ce era disponibil pe piață. Aceasta înseamnă că, în general, am achiziționat mai mult de la întreprinderile care au emis mai multe obligațiuni.

În ce mod deținerile noastre de obligațiuni corporative ne expun riscurilor climatice?

În general, atunci când achiziționăm o obligațiune, acceptăm să ne asumăm riscul ca această obligațiune să își piardă din valoare în timp. Schimbările climatice pot fi unul dintre factorii care contribuie la aceasta: evenimentele meteorologice extreme, precum incendiile de vegetație sau inundațiile, pot afecta locațiile întreprinderilor sau ale clienților acestora și le pot distruge depozitele, instalațiile de producție sau centrele de date. Acest lucru este denumit „risc fizic”.

Totodată, întreprinderile pot fi afectate de așa-numitele „riscuri de tranziție”, anume riscurile care decurg din tranziția către o economie mai ecologică. Consumatorii ar putea dori să înceapă să cumpere produse alternative sau bunurile și serviciile ar putea deveni mai scumpe pe măsură ce guvernele impun taxe pe carbon. La un moment dat, legiuitorii ar putea interzice, de asemenea, anumite produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Iar inovațiile tehnice pot aduce beneficii unor întreprinderi, în timp ce altora le va fi greu să țină pasul.

Toate aceste transformări ar putea avea un impact major asupra întreprinderilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon, cum ar fi producătorii de energie sau societățile de transport care se bazează pe combustibili fosili, dacă nu se adaptează acestor schimbări la timp. Iar, dacă se confruntă cu dificultăți financiare ca urmare a unor astfel de evenimente, aceasta le va afecta valoarea obligațiunilor.

De ce aceste riscuri fizice și de tranziție sunt importante pentru BCE și băncile centrale naționale ale țărilor din zona euro? Eurosistemul deține obligațiuni provenind de la numeroase întreprinderi și sectoare diferite și, prin urmare, suntem expuși riscurilor menționate anterior. Prin decarbonizarea portofoliului nostru, ne propunem să reducem expunerea noastră la aceste riscuri.

Totodată, măsurile noastre sprijină tranziția ecologică a economiei, în concordanță cu obiectivele UE privind neutralitatea climatică.

Cum procedăm pentru ca achizițiile noastre să devină mai ecologice?

Din octombrie 2022, „orientăm” achizițiile noastre către întreprinderi care au o performanță mai bună în domeniul climatic. Aceasta înseamnă că vom majora ponderea deținută în portofoliul nostru de întreprinderile care au rezultate mai bune, comparativ cu cele cu performanțe climatice mai slabe. Drept urmare, portofoliul nostru devine treptat mai puțin intensiv din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

Continuăm să achiziționăm obligațiuni de la întreprinderi dintr-o varietate de domenii de activitate. Volumul total al achizițiilor noastre continuă să fie determinat exclusiv de obiectivul nostru privind stabilitatea prețurilor. Cu toate acestea, este din ce în ce mai dificil pentru întreprinderi să obțină finanțare dacă nu iau măsuri în privința performanței lor climatice.

Obiectivul general îl constituie alinierea portofoliului nostru de obligațiuni cu obiectivele Acordului de la Paris.

Pentru mai multe detalii, citește acest comunicat de presă și secțiunea Întrebări frecvente.

Cum funcționează în practică?

Pentru a evalua performanța climatică a acestor emitenți, calculăm un punctaj climatic pe baza a trei criterii:

Emisii retrospective

Verificăm amprenta de carbon a întreprinderilor. De asemenea, evaluăm performanța acestora comparativ cu alte întreprinderi din același domeniu de activitate și cu toți emitenții de obligațiuni care fac parte din programele noastre de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ. Emitenții care au o performanță mai bună în ambele privințe obțin un punctaj mai mare.

Obiective anticipative

Analizăm obiectivele pe care întreprinderile și le-au stabilit în ceea ce privește reducerea emisiilor în viitor. Emitenții cu obiective mai ambițioase obțin un punctaj mai mare.

Publicarea de informații în materie climatică

Analizăm nivelul de transparență pe care îl manifestă întreprinderile în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră. Acelea care publică date de calitate înaltă primesc un punctaj mai bun.

În ce mod contribuie acest lucru la combaterea schimbărilor climatice?

„Orientarea” reduce expunerea noastră la riscurile climatice prin intermediul deținerilor noastre de obligațiuni. În același timp, aceasta creează un stimulent pentru ca întreprinderile din toate domeniile de activitate să devină mai transparente în ceea ce privește propriile riscuri climatice și amprenta de carbon și să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Aceasta este una dintre modalitățile în care contribuim la tranziția ecologică și la obiectivele UE privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon.

Însă, totodată, este clar că nu putem face acest lucru la nivel individual. Întreprinderile trebuie să își respecte angajamentele de reducere a emisiilor. Și, desigur, inițiativa de combatere a schimbărilor climatice este, mai întâi de toate, la latitudinea guvernelor și a parlamentelor. Acestea dispun de cele mai bune instrumente posibile pentru a face față acestei provocări vitale. În calitate de bancă centrală a zonei euro, ne vom îndeplini rolul în limitele mandatului nostru.