Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Abbreviations glossary

M&As

mergers and acquisitions

MDA

maximum distributable amount

MFI

See monetary financial institution (MFI)

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive

MiFIR

Markets in Financial Instruments Regulation

MIP

See macroeconomic imbalance procedure (MIP)

MMF

See money market fund (MMF)

MMS

money market statistics

MMSR

money market statistical reporting

MPC

Monetary Policy Committee

MREL

See minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)

MSC

See merchant service charge (MSC)