European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanom 3. februára 2022

Dobrý deň, spolu s viceprezidentom vás vítame na dnešnej tlačovej konferencii.

Oživenie hospodárstva eurozóny pokračuje a situácia na trhu práce sa ďalej zlepšuje, k čomu prispieva výrazná politická podpora. V prvom štvrťroku však hospodársky rast pravdepodobne zostane tlmený, keďže hospodársku aktivitu ešte stále spomaľuje súčasná vlna pandémie. Nedostatok surovín, zariadení a pracovných síl aj naďalej brzdí produkciu v niektorých sektoroch. Vysoké náklady na energie sa nepriaznivo podpisujú pod príjmy a je pravdepodobné, že budú tlmiť spotrebu. Každá ďalšia vlna pandémie však hospodárstvo ovplyvňuje v čoraz menšom rozsahu a faktory brzdiace produkciu a spotrebu by mali postupne ustupovať, vďaka čomu bude v priebehu roka možné opäť výrazné oživenie hospodárstva.

Inflácia v posledných mesiacoch prudko vzrástla a v januári znova dosiahla nečakane vysokú úroveň. Príčinou sú predovšetkým vyššie náklady na energie, ktoré tlačia na rast cien v mnohých sektoroch, ako aj vyššie ceny potravín. Inflácia zrejme zostane zvýšená dlhšie, než sa očakávalo v minulosti, no v priebehu roka pravdepodobne klesne.

Rada guvernérov preto potvrdila rozhodnutia prijaté na menovopolitickom zasadaní v decembri, podrobnejšie opísané v tlačovej správe zverejnenej dnes o 13:45 hod. To znamená, že v nasledujúcich štvrťrokoch budeme naďalej postupne zmierňovať tempo nákupu aktív a na záver marca ukončíme čistý nákup v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP). Vzhľadom na momentálne vládnucu neistotu si pri výkone menovej politiky viac než kedykoľvek predtým potrebujeme zachovať pružnosť a manévrovací priestor. Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje podľa potreby upraviť, aby zabezpečila stabilizáciu inflácie na cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Teraz podrobnejšie opíšem, ako hodnotíme vývoj hospodárskej situácie a inflácie, a následne priblížim našu analýzu finančných a menových podmienok.

Hospodárska aktivita

Hospodársky rast sa v poslednom štvrťroku minulého roka spomalil na 0,3 %. Produkcia napriek tomu na konci roka 2021 dosiahla svoju úroveň spred pandémie. Hospodárska aktivita a dopyt pravdepodobne začiatkom tohto roka zostanú tlmené z viacerých dôvodov. Po prvé, opatrenia proti šíreniu nákazy ovplyvňujú spotrebiteľské služby, predovšetkým dopravu, cestovný ruch, pohostinské služby a zábavný priemysel. Napriek stále veľmi vysokému počtu nakazených sa momentálne vplyv pandémie na hospodársku aktivitu zdá byť menej škodlivý. Po druhé, vysoké ceny energií znižujú kúpnu silu domácností a podnikové zisky, čo obmedzuje spotrebu a investície. A po tretie, nedostatok zariadení, surovín a pracovných síl v niektorých sektoroch naďalej brzdí produkciu priemyselných tovarov, spôsobuje oneskorenia v stavebnom odvetví a tlmí oživenie v rôznych segmentoch sektora služieb. Podľa dostupných náznakov tieto obmedzenia môžu začať ustupovať, no istý čas ešte potrvajú.

Pokiaľ ide o vývoj v dlhodobejšom horizonte, počas roka 2022 by malo dôjsť k výraznému oživeniu hospodárskeho rastu vďaka silnému domácemu dopytu. S ďalším zlepšovaním situácie na trhu práce – rastúcim počtom zamestnaných a klesajúcim počtom osôb zapojených do programov na záchranu pracovných miest – by sa mali zvyšovať aj príjmy a spotreba domácností. K tejto pozitívnej prognóze prispieva aj svetové oživenie a pokračujúca podpora rozpočtovej a menovej politiky. Cielené opatrenia zamerané na zvýšenie produktivity a štrukturálne reformy, prispôsobené podmienkam v jednotlivých krajinách eurozóny, sú naďalej zásadným prvkom, ktorý by mal účinne dopĺňať našu menovú politiku.

Inflácia

Inflácia sa zvýšila z 5,0 % v decembri 2021 na 5,1 % v januári. V najbližšom období pravdepodobne zostane vysoká. Hlavnou príčinou zvýšenej miery inflácie sú aj naďalej ceny energií. Ich priamy účinok sa na hlavnej inflácii v januári podieľal viac ako polovičnou mierou a náklady na energie zároveň pôsobia na rast cien v mnohých sektoroch. V dôsledku sezónnych faktorov, zvýšenej úrovne dopravných nákladov a vyšších cien hnojív vzrástli aj ceny potravín. Rast cien sa navyše rozšíril do viacerých sektorov: podstatne zdražel veľký počet tovarov a služieb. Za posledné mesiace sa zvýšila väčšina ukazovateľov základnej inflácie, hoci vzhľadom na úlohu dočasných faktorov súvisiacich s pandémiou je pretrvávanie rastu cien naďalej neisté. Z trhových ukazovateľov vyplýva zmiernenie dynamiky cien energií v priebehu roka 2022 a ustupovať by mali aj tlaky na rast cien prameniace z globálnych ponukových obmedzení.

Podmienky na trhu práce sa naďalej zlepšujú, hoci rast miezd je stále celkovo tlmený. Návrat ekonomiky k plnej kapacite by mal časom podporiť rýchlejší rast miezd. Trhové ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní zostávajú od nášho posledného menovopolitického zasadania celkovo stabilné na úrovni tesne pod dvoma percentami. Najnovšie ukazovatele odvodené z výsledkov prieskumov sa pohybujú okolo dvoch percent. I tieto faktory budú ďalej pôsobiť na základnú infláciu a prispejú k trvalej stabilizácii celkovej inflácie na našej cieľovej úrovni 2 %.

Hodnotenie rizík

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho vývoja v strednodobom horizonte naďalej považujeme za celkovo vyvážené. Rast hospodárstva by mohol očakávania prekonať, ak by domácnosti vďaka zvýšeniu dôvery sporili menej, než sa očakáva. Na druhej strane, hoci do určitej miery ustúpila neistota spojená s pandémiou, došlo k zvýšeniu geopolitického napätia. Dlhodobo vysoké ceny energií by okrem toho mohli brzdiť spotrebu a investície viac, než sa očakáva. Ďalším rizikom vo výhľade vývoja hospodárskeho rastu a inflácie je tempo odstraňovania ponukových obmedzení. V porovnaní s našimi očakávaniami z decembra sú riziká ohrozujúce výhľad vývoja inflácie naklonené na stranu rýchlejšieho rastu, najmä v krátkodobom horizonte. Ak by sa cenové tlaky premietli do rýchlejšieho než očakávaného rastu miezd alebo ak by ekonomika dosiahla plnú produkčnú kapacitu rýchlejšie, inflácia by mohla byť vyššia.

Finančné a menové podmienky

Trhové úrokové miery sa od nášho decembrového zasadania zvýšili. Náklady na financovanie bánk však zatiaľ zostávajú obmedzené. Sadzby bankových úverov poskytovaných podnikom a domácnostiam sú naďalej na historicky nízkej úrovni a podmienky financovania ekonomiky sú stále priaznivé. Rast podnikových úverov sa zrýchlil, a to v prípade krátkodobých i dlhodobejších úverov. Tempo rastu úverov domácnostiam je udržiavané silným dopytom po hypotekárnych úveroch. Banky sú v súčasnosti rovnako ziskové ako pred pandémiou a ich súvahy zostávajú stabilné.

Podľa najnovšieho prieskumu bankových úverov sa v poslednom štvrťroku 2021 výrazne zvýšil dopyt po podnikových úveroch. Príčinou boli vyššie potreby prevádzkového kapitálu spôsobené ponukovými obmedzeniami, ako aj vyšší objem financovania dlhodobejších investícií. Banky navyše naďalej vnímajú úverové riziká celkovo neutrálne, najmä z dôvodu pozitívneho hodnotenia hospodárskeho výhľadu.

Záver

Celkovo možno konštatovať, že oživenie hospodárstva eurozóny pokračuje, no rast by mal v prvom štvrťroku zostať tlmený. Hoci je výhľad vývoja inflácie neistý, inflácia zrejme zostane zvýšená dlhšie, než sa očakávalo v minulosti, no v priebehu roka pravdepodobne klesne. Naďalej budeme venovať pozornosť aktuálnym údajom a pozorne vyhodnocovať potenciálny vplyv na strednodobý výhľad vývoja inflácie. Všetky naše nástroje sme pripravení podľa potreby upraviť, aby sme zabezpečili stabilizáciu inflácie na cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá