European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • MĚNOVÉ PROHLÁŠENÍ

TISKOVÁ KONFERENCE

Christine Lagardeová, prezidentka ECB,
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanem 3. února 2022

Dobré odpoledne, pan viceprezident a já vás vítáme na naší tiskové konferenci.

Ekonomika eurozóny se nadále zotavuje a situace na trhu práce se dále zlepšuje, čemuž napomáhá výrazná podpora hospodářské politiky. Ale hospodářský růst pravděpodobně zůstane v prvním čtvrtletí utlumený, neboť současná pandemická vlna má na hospodářskou aktivitu stále nepříznivý vliv. Produkt je v některých oborech nadále tlumen nedostatkem materiálů, zařízení a pracovníků. Příjmy se ztenčují v důsledku vysokých nákladů na energie, které pravděpodobně budou tlumit spotřebu. Každá další pandemické vlna však ovlivňuje ekonomiku ve stále menším rozsahu a faktory omezující produkci a spotřebu by měly postupně slábnout a umožnit tak ekonomice, aby během roku opět výrazně oživila.

V posledních měsících prudce vzrostla inflace a v lednu byl její další růst větší, než se očekávalo. Hlavním faktorem jsou vyšší ceny energií, které působí na růst cen v řadě sektorů, i vyšší ceny potravin. Je pravděpodobné, že inflace zůstane na zvýšené úrovni po delší dobu, než se dříve očekávalo, ale že v průběhu tohoto roku oslabí.

Rada guvernérů tedy potvrdila rozhodnutí přijatá na svém prosincovém měnověpolitickém zasedání v loňském roce, jak podrobněji uvádí tisková zpráva zveřejněná dnes v 13:45. V tomto smyslu tedy budeme v dalších čtvrtletích pokračovat v postupném snižování objemu našich nákupů aktiv a čisté nákupy aktiv v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP) ukončíme v závěru března. Vzhledem ke stávající nejistotě si potřebujeme při provádění měnové politiky zachovat flexibilitu a otevřené možnosti více než kdykoli předtím. Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje náležitě přizpůsobit tomu, aby zajistila stabilizaci střednědobé inflace na cílové hodnotě 2 %.

Nyní podrobněji popíšu, jaký vývoj ekonomiky a inflace pozorujeme, a poté přejdu k našemu hodnocení finančních a měnových podmínek.

Hospodářská aktivita

V posledním čtvrtletí loňského roku hospodářský růst oslabil na 0,3 %. Produkt nicméně dosáhl úrovně před pandemií na konci roku 2021. Je pravděpodobné, že hospodářská aktivita a poptávka zůstanou v počáteční fázi letošního roku utlumené, a to z několika příčin. Za prvé, omezující opatření postihují spotřebitelské služby, zejména cestovní ruch, turistiku, pohostinství a zábavní odvětví. I když je míra infikovaných stále velmi vysoká, ukazuje se, že na hospodářský život má pandemie nyní již méně škodlivý dopad. Za druhé, vysoké ceny energií snižují kupní sílu domácností a zisky podniků, což omezuje spotřebu a investice. A za třetí, nedostatek zařízení, materiálů a pracovních sil v některých sektorech nadále tlumí výrobu průmyslového zboží, způsobuje zpoždění ve stavebnictví a zpomaluje oživení v některých částech sektoru služeb. Jsou náznaky, že tyto překážky mohou začít ustupovat, ale po určitou dobu budou ještě přetrvávat.

Odhlédneme-li od vývoje v blízkém horizontu, hospodářský růst by měl během roku 2022 v důsledku silné domácí poptávky výrazně oživit. S tím, jak se dále zlepšují podmínky na trhu práce, který práci poskytuje více lidem, a méně se jich tak účastní programů na zachování pracovních míst, by domácnosti měly mít vyšší příjmy a více utrácet. K tomuto příznivému výhledu přispívá i hospodářské oživení ve světě a probíhající fiskální a měnová podpora. Cílená a produktivitu podporující fiskální opatření a strukturální reformy nastavené podle podmínek jednotlivých zemí eurozóny zůstávají klíčovým prvkem, který naši měnovou politiku účinně doplňuje.

Inflace

Inflace v lednu vzrostla z prosincové úrovně 5,0 % na 5,1 %. V blízké budoucnosti pravděpodobně zůstane vysoká. Hlavní příčinou zvýšené míry inflace jsou nadále ceny energií. Jejich přímý dopad představuje více než polovinu celkové inflace v lednu a působí také na růst cen v řadě sektorů. Vzrostly i ceny potravin, a to v důsledku sezonních faktorů, zvýšených nákladů na dopravu a vyšších cen hnojiv. Navíc se růst cen rozšířil do více sektorů, kde se citelně zvýšily ceny vysokého počtu zboží a služeb. Většina ukazatelů jádrové inflace v posledních měsících vzrostla, i když vliv přechodných pandemických faktorů znamená další nejistotu, zda tento růst potrvá. Tržní ukazatele naznačují zmírnění dynamiky růstu cen energií během roku 2022 a polevit by měly i cenové tlaky vyvolané problémy v dodávkách ve světě.

Podmínky na trhu práce se dále zlepšují, i když růst mezd zůstává celkově utlumený. To by mělo postupem času, jak se bude ekonomika vracet k fungování na plný výkon, podpořit rychlejší tempo růstu mezd. Od našeho posledního měnověpolitického zasedání zůstaly tržní ukazatele dlouhodobějších inflačních očekávání víceméně stabilní na úrovni těsně pod 2 %. Aktuální ukazatele očekávání založené na výběrových šetřeních dosahují zhruba 2 %. Tyto faktory dále přispějí také k jádrové inflaci a pomohou usadit celkovou inflaci dlouhodobě na našem 2% cíli.

Hodnocení rizik

Rizika hospodářského výhledu ve střednědobém horizontu nadále považujeme za celkově vyvážená. Ekonomika by mohla vykazovat vyšší než očekávanou výkonnost, pokud domácnosti získají větší důvěru a budou spořit méně, než se očekávalo. I když nejistota spojená s pandemií do určité míry ustoupila, vzrostlo naopak geopolitické napětí. Spotřebu a investice by mohly tlumit výrazněji, než se očekávalo, také přetrvávající vysoké ceny energií. Další riziko pro výhled hospodářského růstu a inflace je rychlost řešení problémů s dodávkami. Ve srovnání s našimi očekáváními v prosinci převládají spíše proinflační rizika, zejména v krátkém horizontu. Pokud se cenové tlaky projeví vyšším než očekávaným růstem mezd nebo se ekonomika vrátí k plnému výkonu dříve, může být inflace nakonec vyšší.

Finanční a měnové podmínky

Od našeho posledního zasedání v prosinci tržní úrokové sazby vzrostly. Náklady bankovního financování však zatím zůstávají omezené. Úrokové sazby bankovních úvěrů pro podniky a domácnosti jsou nadále na historicky nízkých úrovních a podmínky financování ekonomiky zůstávají příznivé. Úvěrování podniků oživilo, podporováno krátkodobými i dlouhodobějšími úvěry. Úvěrování domácností udržuje výrazná poptávka po hypotékách. Banky jsou v současnosti ziskové stejně, jako byly před pandemií, a jejich rozvahy zůstávají solidní.

Podle našeho posledního šetření úvěrových podmínek bank poptávka podniků po úvěrech v posledním čtvrtletí 2021 výrazně vzrostla. Tento vývoj byl způsoben jak vyšší potřebou podniků získat provozní kapitál v důsledku problémů s dodávkami, tak růstem financování dlouhodobějších investic. Banky také nadále zachovávají celkově příznivý pohled na úvěrová rizika, a to především vlivem jejich kladného hodnocení hospodářského výhledu.

Závěr

Celkově lze konstatovat, že ekonomika eurozóny se nadále zotavuje, ale očekává se, že její růst zůstane v prvním čtvrtletí utlumený. I když je výhled inflace nejistý, je pravděpodobné, že inflace zůstane na zvýšené úrovni po delší dobu, než se dříve očekávalo, ale že v průběhu tohoto roku oslabí. Aktuální údaje budeme nadále pozorně sledovat a pečlivě vyhodnocovat dopady pro střednědobý inflační výhled. Jsme připraveni všechny své nástroje náležitě přizpůsobit tomu, abychom střednědobě zajistili stabilizaci inflace na jejím 2% cíli.

Nyní jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média