European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • BEVEZETŐ NYILATKOZAT

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Christine Lagarde, az EKB elnöke,
Luis de Guindos, az EKB alelnöke,
Frankfurt am Main, 2020. március 12.

Hölgyeim és uraim! Az alelnök úr és jómagam örömmel üdvözöljük Önöket a sajtótájékoztatónkon. Szeretnénk beszámolni róla, hogy milyen eredménnyel járt a Kormányzótanács mai ülése, amelyen az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke, Valdis Dombrovskis is részt vett.

A legutóbbi, január végi kormányzótanácsi ülésünk óta a koronavírus (COVID-19) terjedése komoly megrázkódtatást okozott a világ és az euroövezet gazdaságainak növekedési kilátásai szempontjából, és felerősítette a piaci volatilitást. Még ha végső soron átmeneti jelenségről van is szó, a kialakult helyzet jelentősen befolyásolja a gazdasági teljesítményt. Az ellátási láncban okozott zavarok miatt lelassul a termelés, visszaesik a belföldi és a külső kereslet, különösen a terjedés megfékezéséhez szükséges intézkedések kedvezőtlen hatása miatt. A megnövekedett bizonytalanság emellett negatívan befolyásolja a tervezett kiadásokat és ezek finanszírozását.

Kérjük, hogy a kormányzatok és a többi döntéshozó intézmény gyors és célzott lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a koronavírus terjedésének megfékezésével járó, komoly közegészségügyi feladatot sikeresen elvégezze, és a gazdasági hatásokat tompítsa. Kiemelten fontos az összehangolt, ambiciózus fiskális politikai reakció a veszélyeztetett vállalkozások és dolgozók támogatásához. A Kormányzótanács határozottan támogatja az euroövezeti kormányzatok és az európai intézmények erőfeszítéseit, hogy összehangolt közös intézkedésekkel reagáljanak a vírus terjedésének negatív hatásaira. Üdvözöljük az EKB Felügyeleti Testületének a határozatait is, amelyekről a mai napon, korábban kiadott külön sajtóközleményben olvashatnak részletesen.

Megbízatásunknak megfelelően a Kormányzótanács eltökélt szándéka a háztartások és a vállalatok támogatása a gazdasági zavarokkal és megnövekedett bizonytalansággal terhes jelenlegi helyzetben. Ezért úgy döntöttünk, hogy bevezetünk egy átfogó monetáris politikai intézkedéscsomagot. Ez, a már meglevő jelentős monetáris politikai élénkítő csomaggal együtt, támogatni fogja a háztartások, a vállalkozások és a bankok likviditási és finanszírozási helyzetét, valamint segít fenntartani a reálgazdaság zökkenőmentes hitelellátását.

Első döntésünk értelmében az euroövezet pénzügyi rendszerének azonnali likviditási támogatással való ellátása céljából ideiglenesen további hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket (LTRO) hajtunk végre. Noha nem észleljük komolyabb jeleit annak, hogy a pénzpiacokon feszültség, a bankrendszerben pedig likviditási hiány alakult volna ki, a tervezett műveletek szükség esetére hatékony védőhálót fognak biztosítani. Végrehajtásuk módja rögzített kamatú, teljes allokációjú tender, amelyben a betéti rendelkezésre állás átlagos kamatával megegyező kamatlábat alkalmazunk. Az LTRO műveletek kedvező feltételekkel nyújtanak likviditást a 2020. júniusi TLTRO–III műveletig tartó időszak áthidalására.

Másodszor, a Kormányzótanács a TLTRO–III során jóval kedvezőbb feltételek alkalmazásáról döntött a 2020 júniusától 2021 júniusáig tartó periódusban az időszakban fennálló minden TLTRO–III művelet tekintetében. A műveletek a koronavírus terjedése által leginkább érintetteknek, elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott banki hitelezést támogatják. A szóban forgó időszakban a TLTRO–III műveletek kamatlába 25 bázisponttal az eurorendszer irányadó refinanszírozási műveleteiben alkalmazott átlagos kamatláb alatt lesz. Azoknak a partnereknek az esetében, akik fenntartják hitelnyújtásuk szintjét, az említett műveletekben ennél alacsonyabb kamatlábat biztosítunk, amely a 2021 júniusával záruló időszakban a betéti rendelkezésre állás átlagos kamatánál egészen 25 bázisponttal is alacsonyabb lehet. Ezenfelül, a partnerek számára a TLTRO–III műveletekben mostantól hitelfelvételre maximálisan felvehető teljes összeget megemeljük a 2019. február 28-án érvényes elfogadott (jegybankképes) hitelállományuk 50%-ának mértékéig. Ezzel összefüggésben a Kormányzótanács meg fogja bízni az eurorendszer bizottságait, hogy vizsgálják meg a fedezetlazító intézkedések lehetőségét annak érdekében, hogy a partnerek továbbra is teljes mértékben ki tudják használni a finanszírozási támogatásunkat.

Harmadik döntésünk értelmében további ideiglenes, nettó eszközvásárlási keretösszeget biztosítunk az év végéig 120 milliárd € értékben, biztosítva, hogy ehhez a magánszektort érintő vásárlási programok jelentősen hozzájáruljanak. A meglevő eszközvásárlási programmal (APP) együtt ez az intézkedés elősegíti a reálgazdaságban a kedvező finanszírozási feltételeket a megnövekedett bizonytalansággal jellemezhető időszakban. Továbbra is arra számítunk, hogy a nettó eszközvásárlások addig lesznek folyamatban, amíg szükséges ahhoz, hogy megerősödjön az irányadó kamatok alkalmazkodó hatása, és röviddel azelőtt befejeződnek, hogy ismét elkezdjük emelni az EKB irányadó kamatait.

Ezeken túlmenően a Kormányzótanács változatlanul hagyta az EKB irányadó kamatait. Számításunk szerint ezek a jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradnak egészen addig, ameddig nem tapasztaljuk, hogy az inflációs kilátások az előrejelzési időszakunkban határozottan megközelítik a 2%-hoz megfelelően közeli, de az alatti szintet, és amíg ez a közeledés nem jelenik meg konzisztensen a trendinfláció dinamikájában.

Emellett az a szándékunk, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befektetjük hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdjük az irányadó kamatok emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

Az új műveleteink pontos feltételeinek további részleteit ma délután 15 óra 30 perckor külön sajtóközleményekben tesszük közzé.

A Kormányzótanács az aktuális fejleményekre tekintettel folyamatosan szorosan megfigyeli a koronavírus terjedésének következményeit, amelyek kihathatnak a gazdaságra, az infláció középtávú alakulására és a testület monetáris politikájának a transzmissziójára. A Kormányzótanács készen áll eszköztára valamennyi elemének szükség szerinti kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció fenntartható módon, a testület szimmetriára való törekvésével összhangban haladjon a célja felé.

Most részletesebben is bemutatom értékelésünket, kezdve a gazdasági elemzéssel. A legfrissebb mutatók arra utalnak, hogy jelentősen romlanak a rövid távú növekedési kilátások. Az ellátási láncokban fellépő fennakadások hátráltatják a feldolgozóipar termelési terveit, ugyanakkor a koronavírus további terjedésének megfékezéséhez szükséges intézkedések hátrányosan hatnak a gazdaságra. A járvány kitörése előtt az euroövezeti reál-GDP növekedése 2019 utolsó negyedévében 0,1%-ra mérséklődött az előző negyedévhez képest a harmadik negyedévi 0,3% után. Ez főként a folyamatosan gyenge euroövezeti feldolgozóiparnak és a beruházások lassuló növekedésének tudható be. A koronavírusból eredő zavarokon túlra tekintve, középtávon az euroövezet növekedése várhatóan visszanyeri a lendületét, amit támogatnak a kedvező finanszírozási feltételek, az euroövezet fiskális politikája és a várható világgazdasági visszarendeződés.

Ez a helyzetértékelés csak részben körvonalazódik az EKB szakértőinek az euroövezetre vonatkozó, 2020. márciusi makrogazdasági prognózisában, mivel az adatgyűjtésük zárónapja megelőzi a koronavírus euroövezeti terjedésével kapcsolatos legfrissebb fejleményeket. Az éves reál-GDP az előrejelzés szerint 2020-ban 0,8%-kal, 2021-ben 1,3%-kal, 2022-ben pedig 1,4%-kal nő. Közelebbről, 2020 első felében igen visszafogott növekedést várnak, majd a második félévben javul a helyzet. Az eurorendszer szakértőinek 2019. decemberi makrogazdasági prognózisával összehasonlítva a reál-GDP-növekedési várakozásokat 2020-ra markánsan, 2021-re pedig enyhén lefelé módosítottuk a koronavírus-járvány kitörésének potenciális gazdasági hatásai miatt.

Az euroövezeti növekedési kilátásokat övező kockázatok egyértelműen lefelé irányulnak. A geopolitikai tényezőkkel, a protekcionizmus erősödésével és a feltörekvő piacok sérülékenységével kapcsolatos, korábban azonosított kockázatokon felül a koronavírus terjedése a növekedési kilátások terén új és jelentős lefelé irányuló kockázati forrást jelent.

Az Eurostat előzetes becslése szerint az euroövezet HICP-vel mért éves inflációja 2020 februárjában 1,2%-ra csökkent a januári 1,4%-ról. A tőzsdei azonnali és határidős (futures) olajárak meredek esése alapján az elkövetkező hónapokban a teljes infláció számottevő csökkenése valószínűsíthető. Az inflációs várakozások indikátorai visszaestek, a trendinflációs mutatók pedig továbbra is általánosan visszafogottak. Miközben a szűkülő munkaerőpiaci helyzetben eddig rugalmas maradt a munkaerőköltség-oldali nyomás, a hatása az erőtlenebb növekedési lendület miatt késéssel gyűrűzik át az inflációba. Az infláció növekedését középtávon támogatják a pénzpolitikai intézkedéseink és az euroövezeti növekedési dinamika fellendülése.

Ez a helyzetértékelés csak részben tükröződik az EKB szakértőinek az övezetre vonatkozó, 2020. márciusi makrogazdasági prognózisában, amelyben 2020-ra 1,1%-os, 2021-re 1,4%-os, 2022-re pedig 1,6%-os éves HICP-inflációt vetítenek előre. Az eurorendszer szakértőinek 2019. decemberi makrogazdasági prognózisához viszonyítva a HICP-inflációra vonatkozó kilátást az előrejelzési időszak során összességében nem módosítottuk. A koronavírus inflációs hatásait nagyfokú bizonytalanság övezi, mivel a gyengébb kereslethez kapcsolódó, lefelé irányuló nyomást ellensúlyozhatja a kínálati fennakadásokhoz kötődő, felfelé irányuló nyomás. A közelmúltban tapasztalt olajárzuhanás kiemelkedő lefelé mutató kockázatokat jelent az infláció közeljövőben várható alakulására nézve.

A monetáris elemzést tekintve a szélesebb értelemben vett pénzmennyiség (M3) növekedési üteme 2020 januárjában 5,2%-ot tett ki, miután némileg mérséklődött a közelmúltbeli csúcspontjáról. A pénzmennyiség növekedése továbbra is a lakossági szektort célzó, folyamatos bankhitelteremtést és az M3-állományoknak a más pénzügyi instrumentumokhoz viszonyított alacsony alternatívaköltségét tükrözi. Változatlanul az M1, szűkebb értelemben vett monetáris aggregátum a széles értelemben vett pénzmennyiség növekedésének a motorja.

A magánszektornak nyújtott hitelezés továbbra is bővült: a háztartási kihelyezések éves növekedési üteme 2020. januárban valamelyest gyorsult, 3,7%-ra a 2019. decemberi 3,6% után. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott éves hitelnövekedés üteme januárban változatlanul 3,2% volt, ami igazolja a 2019 ősze óta tapasztalható mérséklődést, és valószínűleg a gazdaság múltbeli gyengülésére való késleltetett reakcióval magyarázható. Összességében a laza monetáris politikánk – a mai intézkedéscsomaggal együtt – a kedvező banki hitelezési feltételeket védi, és tovább támogatja a finanszírozás elérhetőségét, többek között a koronavírus által legerősebben érintett csoportok, azon belül is a kis- és középvállalkozások számára.

Összefoglalva: a gazdasági elemzés eredményeinek a monetáris elemzés jelzéseivel való összevetése alátámasztja, hogy meglehetősen laza monetáris politikára van ahhoz szükség, hogy az infláció középtávon határozottan közelítsen a 2% alatti, de ahhoz közeli szintek felé.

A fiskális politikát tekintve kívánatos az ambiciózus és összehangolt fiskális alapállás, tekintettel a meggyengült gazdasági kilátásokra és annak érdekében, hogy védekezni lehessen a lefelé mutató kockázatok további materializálódása ellen. Üdvözöljük a több kormányzat által már meghozott intézkedéseket, amelyek célja a megfelelő egészségügyi erőforrások biztosítása, valamint az érintett vállalatok és dolgozók támogatása. A ma bejelentett monetáris politikai intézkedések kiegészítéséhez és megerősítéséhez olyan intézkedésekre van szükség, mint például a hitelgaranciák nyújtása. Üdvözöljük az euroövezeti kormányzatok és európai intézmények erőfeszítéseit, hogy azonnal, határozottan és közösen reagáljanak a vírus továbbterjedése nyomán kialakuló helyzetre.

Mielőtt fogadjuk a kérdéseiket, szeretnénk kifejezni mélységes hálánkat mindazoknak, akik idejüket és energiájukat nem kímélve az emberéletek megmentésén és a koronavírus terjedésének megfékezésén fáradoznak.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok