Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αξιολογήσαμε διεξοδικά τις προοπτικές για την οικονομία και τον πληθωρισμό, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πιο πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων για τη ζώνη του ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου που έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών.

Πρώτον, όσον αφορά τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, αποφασίσαμε να μειώσουμε το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,50%. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στα σημερινά τους επίπεδα, δηλ. στο 0,00% και το 0,25% αντιστοίχως. Αναμένουμε τώρα ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσουμε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζουμε και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει εκ νέου τη διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αγορά στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως από την 1η Νοεμβρίου. Αναμένουμε ότι οι εν λόγω αγορές θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Τρίτον, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Τέταρτον, αποφασίσαμε να μεταβάλουμε τους όρους διενέργειας της νέας σειράς τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) προκειμένου να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες τραπεζικών χορηγήσεων, να διασφαλιστεί η ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να στηριχθεί περαιτέρω η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Το επιτόκιο κάθε πράξης θα οριστεί τώρα στο επίπεδο του μέσου επιτοκίου που εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης ΣΠΠΜΑ. Για τράπεζες των οποίων οι αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις υπερβαίνουν ένα επίπεδο αναφοράς, το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται στις πράξεις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα είναι χαμηλότερο, μπορεί μάλιστα να είναι εξίσου χαμηλό με το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων όπως θα διαμορφωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης. Η διάρκεια των πράξεων θα παραταθεί από δύο σε τρία έτη.

Πέμπτον, προκειμένου να στηριχθεί η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω των τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει σύστημα δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών, στο πλαίσιο του οποίου μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας που διακρατούν οι τράπεζες θα εξαιρείται από το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Ξεχωριστά δελτία Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες για τα μέτρα που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο θα δημοσιευθούν σήμερα το απόγευμα στις 15.30 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την ανάγκη για μια ιδιαίτερα διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής για παρατεταμένη χρονική περίοδο και παραμένει έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

Οι σημερινές μας αποφάσεις λήφθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης υστέρησης του πληθωρισμού σε σχέση με την επιδίωξή μας. Μάλιστα, εισερχόμενες πληροφορίες μετά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δείχνουν μια πιο παρατεταμένη υποτονικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, την επικράτηση έντονων καθοδικών κινδύνων και συγκρατημένες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό αποτυπώνεται στις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων, οι οποίες δείχνουν περαιτέρω υποβάθμιση των προοπτικών για τον πληθωρισμό.

Ταυτόχρονα, η σθεναρή άνοδος της απασχόλησης και η αύξηση των μισθών εξακολουθούν να στηρίζουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Με τη σημερινή ολοκληρωμένη δέσμη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής, παρέχουμε σημαντική στήριξη από πλευράς νομισματικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα παραμείνουν πολύ ευνοϊκές, στηρίζοντας τη μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ, τη συνεχιζόμενη συσσώρευση εγχώριων πιέσεων στις τιμές και, επομένως, τη διαρκή σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για τον πληθωρισμό.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,2%, σε τριμηνιαία βάση, το β΄ τρίμηνο του 2019, έπειτα από άνοδο κατά 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες ερευνών εξακολουθούν να δείχνουν συγκρατημένη αλλά θετική ανάπτυξη το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτή η επιβράδυνση της ανάπτυξης αντανακλά κυρίως την επικρατούσα υποτονικότητα του διεθνούς εμπορίου σε ένα περιβάλλον παρατεταμένων παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, που επηρεάζουν ιδίως τον τομέα της μεταποίησης στη ζώνη του ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών παρουσιάζουν συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα και η μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ στηρίζεται επίσης από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την περαιτέρω άνοδο της απασχόλησης και την αύξηση των μισθών, την ελαφρώς επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και τη συνεχιζόμενη – αν και κάπως βραδύτερη – ενίσχυση της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Σεπτεμβρίου 2019. Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται αύξηση του ετήσιου πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,1% το 2019, 1,2% το 2020 και 1,4% το 2021. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ιουνίου 2019, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για το 2019 και το 2020.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ παραμένουν καθοδικοί. Αυτοί αφορούν κυρίως την παρατεταμένη αβεβαιότητα που σχετίζεται με γεωπολιτικούς παράγοντες, με την αυξανόμενη απειλή του προστατευτισμού και με ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,0% τον Αύγουστο του 2019, αμετάβλητος από τον Ιούλιο. Ο χαμηλότερος πληθωρισμός της ενέργειας αντισταθμίστηκε από τον υψηλότερο πληθωρισμό των ειδών διατροφής, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) εκτός των ειδών διατροφής και της ενέργειας παρέμεινε αμετάβλητος. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να μειωθεί και να αυξηθεί ξανά προς το τέλος του έτους. Οι δείκτες υποκείμενου πληθωρισμού παρέμειναν σε γενικές γραμμές συγκρατημένοι και οι δείκτες των προσδοκιών για τον πληθωρισμό βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ενώ οι πιέσεις στο κόστος εργασίας ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν υπό συνθήκες υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυξανόμενης στενότητας στις αγορές εργασίας, η μετακύλισή τους στον πληθωρισμό χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Μεσοπρόθεσμα, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τη συνεχιζόμενη οικονομική μεγέθυνση και τη σθεναρή άνοδο των μισθών.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,2% το 2019, 1,0% το 2020 και 1,5% το 2021. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ιουνίου 2019, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, αντανακλώντας τις χαμηλότερες τιμές της ενέργειας και το υποτονικότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) επιταχύνθηκε σε 5,2% τον Ιούλιο του 2019, από 4,5% τον Ιούνιο. Οι αμείωτοι ρυθμοί αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια αντανακλούν τη συνεχιζόμενη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων για τον ιδιωτικό τομέα και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας που έχει η διακράτηση μέσων που εμπίπτουν στο Μ3. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 εξακολουθεί να είναι ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια από την πλευρά των συνιστωσών της.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητος σε 3,9% τον Ιούλιο του 2019. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι ισχυρός, αν και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια – τα οποία είναι πιο ευαίσθητα στον κύκλο – εμφανίζουν ενδείξεις εξασθένησης. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 3,4% τον Ιούλιο, έναντι 3,3% τον Ιούνιο, συνεχίζοντας τη σταδιακή του βελτίωση. Συνολικά, ο ρυθμός αύξησης των δανείων εξακολουθεί να ωφελείται από τα ιστορικώς χαμηλά τραπεζικά επιτόκια χορηγήσεων.

Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που λάβαμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των πιο διευκολυντικών όρων της νέας σειράς ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, θα συμβάλουν στη διαφύλαξη των ευνοϊκών όρων τραπεζικών χορηγήσεων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού, τη στήριξη της συνολικής ζήτησης στην παρούσα συγκυρία και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η εφαρμογή διαρθρωτικών πολιτικών στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα. Οι συστάσεις που απευθύνονται στις επιμέρους χώρες για το 2019 θα πρέπει να λειτουργήσουν ως το αντίστοιχο σημείο αναφοράς.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ελαφρώς επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ παρέχει στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα. Λόγω της εξασθένησης των οικονομικών προοπτικών και των συνεχιζόμενων έντονων καθοδικών κινδύνων, οι κυβερνήσεις που διαθέτουν δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει δράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Σε χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώξουν την άσκηση συνετών πολιτικών που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών. Όλες οι χώρες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη.

Αντιστοίχως, η διαφανής και συνεπής εφαρμογή του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί το έργο που πραγματοποιείται και καλεί να ληφθούν περαιτέρω συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου