Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 12 septembrie 2019

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am efectuat o evaluare riguroasă a perspectivelor economice și a celor privind inflația, luând în considerare și cele mai recente proiecții macroeconomice pentru zona euro ale experților. Ca urmare, Consiliul guvernatorilor a adoptat deciziile următoare în vederea îndeplinirii obiectivului său privind stabilitatea prețurilor.

În primul rând, cu privire la ratele dobânzilor reprezentative ale BCE, am decis să reducem rata dobânzii la facilitatea de depozit cu 10 puncte de bază, până la −0,50%. Rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la nivelurile actuale de 0,00% și, respectiv, 0,25%. Anticipăm, în prezent, menținerea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când vom fi observat o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

În al doilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis reluarea achizițiilor nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR, începând cu data de 1 noiembrie. Anticipăm efectuarea acestora atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor noastre de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a începe să majorăm ratele dobânzilor reprezentative ale BCE.

În al treilea rând, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom începe să majorăm ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

În al patrulea rând, am decis să modificăm modalitățile noii serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) trimestriale în vederea menținerii unor condiții favorabile de creditare bancară, a asigurării unei transmisii ordonate a politicii monetare și a sprijinirii în continuare a orientării acomodative a politicii monetare. Rata dobânzii la fiecare operațiune va fi, de acum, stabilită la nivelul ratei medii a dobânzii aplicate operațiunilor principale de refinanțare ale Eurosistemului pe durata desfășurării OTRTL respective. În cazul băncilor pentru care valoarea netă a creditelor acordate eligibile depășește un nivel de referință, rata aplicată OTRTL III va fi mai redusă, putând coborî până la nivelul ratei medii a dobânzii la facilitatea de depozit valabil pe durata de desfășurare a operațiunii. Scadența operațiunilor va fi extinsă de la doi la trei ani.

În al cincilea rând, pentru a sprijini transmisia politicii monetare prin intermediul băncilor, Consiliul guvernatorilor a decis să introducă un sistem pe două niveluri pentru remunerarea rezervelor, în cadrul căruia o parte din surplusul de lichiditate deținut de bănci va fi exceptată de la aplicarea ratei negative a dobânzii la facilitatea de depozit.

Comunicate de presă separate conținând mai multe detalii despre măsurile adoptate de Consiliul guvernatorilor vor fi publicate în această după-amiază, la ora 15.30 (ora Europei Centrale).

Consiliul guvernatorilor a reiterat necesitatea unei orientări deosebit de acomodative a politicii monetare pe o perioadă prelungită și este în continuare pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Deciziile de astăzi au fost adoptate ca răspuns la menținerea inflației la niveluri inferioare obiectivului nostru. De fapt, informațiile care au devenit disponibile ulterior ședinței Consiliului guvernatorilor indică o încetinire mai prelungită a economiei zonei euro, persistența unor riscuri semnificative în sensul scăderii și presiuni inflaționiste modeste. Această evoluție se reflectă în noile proiecții ale experților, care indică deteriorarea în continuare a perspectivelor inflației.

Totodată, creșterea robustă a ocupării forței de muncă și majorările salariale continuă să sprijine reziliența economiei zonei euro. Prin pachetul cuprinzător de decizii de politică monetară adoptat astăzi, furnizăm un stimul monetar substanțial de natură să asigure menținerea unor condiții financiare foarte favorabile și sprijinirea expansiunii zonei euro, acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și, implicit, convergența susținută a ratelor inflației către obiectivul nostru pe termen mediu.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul II 2019, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,2% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere de 0,4% în trimestrul anterior. Datele economice noi și rezultatele sondajelor continuă să indice un ritm de creștere moderat, dar pozitiv, în trimestrul III 2019. Această încetinire a creșterii economice reflectă cu precădere dinamica actuală modestă a schimburilor comerciale internaționale, într-un context caracterizat de prelungirea incertitudinilor pe plan mondial, care afectează, în special, sectorul prelucrător al zonei euro.

În același timp, sectorul serviciilor și cel al construcțiilor manifestă în continuare reziliență, iar expansiunea economică în zona euro este, de asemenea, sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de majorările salariale, de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro, precum și de avansul actual – deși într-un ritm ușor mai lent – al activității economice globale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna septembrie 2019. Proiecțiile relevă un ritm anual de creștere a PIB real de 1,1% în anul 2019, de 1,2% în 2020 și de 1,4% în 2021. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților din luna iunie 2019, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens descendent pentru anii 2019 și 2020.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro rămâne înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia. Aceste riscuri se referă, în principal, la prezența pe o perioadă prelungită a incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării tot mai pregnante a protecționismului și a vulnerabilităților pe piețele emergente.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,0% în luna august 2019, nivel nemodificat față de luna iulie. Dinamica mai scăzută a prețurilor produselor energetice a fost compensată de majorarea prețurilor alimentelor, în timp ce rata inflației IAPC exclusiv alimente și produse energetice s-a menținut nemodificată. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă reducerea inflației totale, urmată de reintensificarea acesteia către finele anului. Măsurile inflației de bază s-au menținut, în general, modeste, iar indicatorii anticipațiilor privind inflația s-au situat la niveluri scăzute. Deși presiunile generate de costurile cu forța de muncă s-au intensificat și s-au extins, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piețele forței de muncă, transmisia acestora la nivelul inflației durează mai mult decât s-a anticipat anterior. Pe termen mediu, se preconizează creșterea inflației de bază, susținută de măsurile noastre de politică monetară, de expansiunea economică în curs și de dinamica robustă a câștigurilor salariale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna septembrie 2019, care anticipează o rată anuală a inflației IAPC de 1,2% în 2019, de 1,0% în 2020 și de 1,5% în 2021. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților din luna iunie 2019, perspectivele privind inflația IAPC au fost revizuite în sens descendent pe parcursul întregului orizont de proiecție, reflectând prețurile mai scăzute ale produselor energetice și evoluțiile economice mai modeste.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a intensificat la 5,2% în iulie 2019, față de 4,5% în iunie. Ritmurile susținute de creștere a masei monetare reflectă activitatea actuală de creditare bancară a sectorului privat și costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3. Agregatul monetar în sens restrâns M1 continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg la nivelul componentelor acesteia.

Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a menținut nemodificat la 3,9% în luna iulie 2019. Rata anuală de creștere a creditelor totale acordate societăților financiare continuă să fie solidă, deși creditele pe termen scurt, care sunt mult mai sensibile la ciclul economic, prezintă indicii de vulnerabilitate. Dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a situat la 3,4% în luna iulie, comparativ cu 3,3% în iunie, continuând să se amelioreze treptat. În ansamblu, dinamica împrumuturilor este încă favorizată de nivelurile minime istorice ale ratelor dobânzilor la creditele bancare.

Măsurile de politică monetară adoptate astăzi, inclusiv termenii mai acomodativi ai noii serii de OTRTL, vor contribui la păstrarea unor condiții favorabile de creditare bancară și vor continua să sprijine accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung, la susținerea cererii agregate în contextul actual și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea politicilor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro, reducerii șomajului structural și sporirii rezilienței. Recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2019 ar trebui să constituie etalonul relevant în acest sens.

Cu privire la politicile fiscale, orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro sprijină, în prezent, activitatea economică într-o oarecare măsură. Având în vedere deteriorarea perspectivelor economice și riscurile în sensul scăderii încă semnificative, autoritățile guvernamentale care dispun de o marjă de manevră bugetară ar trebui să acționeze cu eficacitate și în timp util. În țările cu datorii publice ridicate, este nevoie ca autoritățile guvernamentale să aplice politici prudente care vor crea condiții pentru libera funcționare a stabilizatorilor automați. Toate țările ar trebui să își consolideze eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice.

În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al Uniunii Europene, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru susținerea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media