Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 10 Απριλίου 2019

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται διαρκώς προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό.

Λεπτομέρειες για τους ακριβείς όρους της νέας σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) θα ανακοινωθούν σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, για την τιμολόγηση των νέων πράξεων ΣΠΠΜΑ-III θα ληφθεί υπόψη μια διεξοδική αξιολόγηση του διαύλου μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής μέσω των τραπεζών, καθώς και περαιτέρω εξελίξεις στις οικονομικές προοπτικές. Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης που διενεργούμε, θα εξετάσουμε επίσης κατά πόσον η διατήρηση των ευνοϊκών επιδράσεων των αρνητικών επιτοκίων στην οικονομία απαιτεί τον περιορισμό των πιθανών παρενεργειών τους, αν τυχόν εκδηλωθούν, στην τραπεζική διαμεσολάβηση.

Οι πληροφορίες που έχουν καταστεί διαθέσιμες μετά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις αρχές Μαρτίου επιβεβαιώνουν την επιβράδυνση της δυναμικής της ανάπτυξης η οποία συνεχίζεται το τρέχον έτος. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι από τους ιδιοσυγκρατικούς εγχώριους παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη εξασθενούν, αντίξοοι παράγοντες στο παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να επιδρούν δυσμενώς στις εξελίξεις όσον αφορά την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. Οι επίμονες αβεβαιότητες, που σχετίζονται με γεωπολιτικούς παράγοντες, με την απειλή του προστατευτισμού και με ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές, επηρεάζουν το οικονομικό κλίμα. Ταυτόχρονα, η περαιτέρω άνοδος της απασχόλησης και η αύξηση των μισθών εξακολουθούν να στηρίζουν την ανθεκτικότητα της εγχώριας οικονομίας και τις σταδιακά αυξανόμενες πιέσεις στον πληθωρισμό. Ωστόσο, ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να είναι αναγκαίος προκειμένου να διαφυλαχθούν οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και να στηριχθεί η οικονομική επέκταση, διασφαλίζοντας έτσι ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε διαρκή πορεία προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Σημαντική στήριξη από τη νομισματική πολιτική παρέχεται με τις ενδείξεις μας για τη μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, οι οποίες ενισχύονται από τις επανεπενδύσεις του σημαντικού αποθέματος αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τη νέα σειρά ΣΠΠΜΑ.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω την αξιολόγησή μας με περισσότερες λεπτομέρειες, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση, το δ΄ τρίμηνο του 2018, έπειτα από άνοδο κατά 0,1% το γ΄ τρίμηνο. Τα εισερχόμενα στοιχεία συνεχίζουν να είναι λιγότερο ευνοϊκά, ιδίως για τον τομέα της μεταποίησης, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της εξωτερικής ζήτησης, η οποία επιτείνεται από ορισμένους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένες χώρες και τομείς. Καθώς η επίδραση αυτών των παραγόντων φαίνεται να έχει τελικά κάπως μεγαλύτερη διάρκεια, η επιβράδυνση της δυναμικής της ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί το τρέχον έτος. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η επίδραση αυτών των δυσμενών παραγόντων αναμένεται να υποχωρήσει. Η οικονομική επέκταση στη ζώνη του ευρώ θα συνεχίσει να στηρίζεται από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την περαιτέρω άνοδο της απασχόλησης και την αύξηση των μισθών, καθώς και τη συνεχιζόμενη –αν και κάπως βραδύτερη– επέκταση της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ παραμένουν καθοδικοί λόγω των επίμονων αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με γεωπολιτικούς παράγοντες, με την απειλή του προστατευτισμού και με ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,4% τον Μάρτιο του 2019, έναντι 1,5% τον Φεβρουάριο, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση του πληθωρισμού των τιμών των ειδών διατροφής, των υπηρεσιών και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες. Οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές, αλλά οι πιέσεις στο κόστος εργασίας ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν λόγω του υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και της αυξανόμενης στενότητας στις αγορές εργασίας. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση και την ταχύτερη αύξηση των μισθών.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) επιταχύνθηκε σε 4,3% τον Φεβρουάριο του 2019, από 3,8% τον Ιανουάριο. Πέρα από κάποια μεταβλητότητα στις μηνιαίες ροές, ο ρυθμός αύξησης του M3 εξακολουθεί να στηρίζεται από τη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων, παρά την πρόσφατη εξασθένηση της δυναμικής των πιστωτικών μεγεθών. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 εξακολούθησε να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανέκαμψε σε 3,7% τον Φεβρουάριο του 2019, από 3,4% τον Ιανουάριο, αντανακλώντας κυρίως επιδράσεις της βάσης σύγκρισης. Πέρα από τη βραχυχρόνια μεταβλητότητα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μετριάστηκε τους τελευταίους μήνες, αντανακλώντας την τυπική αντίδραση – η οποία εκδηλώνεται με χρονική υστέρηση - στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στο 3,3% τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με την έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2019, οι συνολικοί όροι των τραπεζικών χορηγήσεων παρέμειναν ευνοϊκοί.

Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, συμπεριλαμβανομένης της νέας σειράς ΣΠΠΜΑ την οποία ανακοινώσαμε τον Μάρτιο, θα συμβάλουν στη διαφύλαξη των ευνοϊκών όρων τραπεζικών χορηγήσεων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να συνεχιστεί η διαρκής σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ελαφρώς επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και η λειτουργία αυτόματων σταθεροποιητών παρέχουν στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος πρέπει να συνεχίσουν την ανασύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Όλες οι χώρες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Αντίστοιχα, η διαφανής και συνεπής εφαρμογή του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί το έργο που πραγματοποιείται και ζητεί να ληφθούν περαιτέρω συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου