Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 10 aprilie 2019

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până la sfârșitul anului 2019 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom începe să majorăm ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația continuă să evolueze într-un mod susținut în direcția obiectivului Consiliului guvernatorilor privind această variabilă.

Detalii privind termenii exacți ai noii serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) vor fi comunicate la una dintre ședințele noastre viitoare. În special, modalitatea de stabilire a prețurilor pentru noile operațiuni OTRTL-III va ține cont de o evaluare riguroasă a canalului de transmisie a politicii monetare prin intermediul băncilor, precum și de noile evoluții ale perspectivelor economice. În contextul evaluării noastre periodice, vom analiza, de asemenea, dacă menținerea implicațiilor favorabile pentru economie ale ratelor negative ale dobânzilor necesită atenuarea posibilelor efecte secundare ale acestora asupra intermedierii bancare, în cazul în care s-ar produce astfel de efecte.

Informațiile care au devenit disponibile ulterior ședinței Consiliului guvernatorilor de la începutul lunii martie confirmă prelungirea încetinirii ritmului de creștere și în anul curent. Deși există indicii privind disiparea unora dintre factorii interni idiosincratici care inhibă creșterea economică, influențele nefavorabile pe plan internațional continuă să afecteze evoluțiile creșterii economice în zona euro. Persistența incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării protecționismului și a vulnerabilităților de pe piețele emergente marchează sentimentul economic. Totodată, creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și majorările salariale continuă să sprijine reziliența economiei interne și intensificarea graduală a presiunilor inflaționiste. Cu toate acestea, este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru a păstra condiții favorabile de finanțare și a sprijini expansiunea economică și, implicit, pentru a asigura menținerea ratelor inflației pe o traiectorie susținută către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Un stimul monetar semnificativ este furnizat de semnalele noastre privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE, la care se adaugă reinvestirile aferente stocului considerabil de active achiziționate și noua serie de OTRTL.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul IV 2018, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,2% față de intervalul precedent, după o creștere de 0,1% în trimestrul III 2018. Datele noi continuă să fie nefavorabile, în special în sectorul prelucrător, în principal pe seama încetinirii cererii externe, amplificată de o serie de factori specifici unor țări și sectoare. Întrucât impactul acestor factori se dovedește a fi de o durată relativ mai îndelungată, se anticipează că încetinirea ritmului de creștere se va prelungi și în anul curent. Privind în perspectivă, se așteaptă o corecție a efectului acestor factori nefavorabili. Expansiunea economică în zona euro va continua să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de majorările salariale, precum și de expansiunea actuală – deși într-un ritm ușor mai lent – a activității economice globale.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro rămâne înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia, pe seama persistenței incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării protecționismului și a vulnerabilităților pe piețele emergente.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,4% în luna martie 2019, față de 1,5% în februarie, reflectând cu precădere o scădere a prețurilor alimentelor, serviciilor și produselor industriale non-energetice. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă reducerea inflației totale în lunile următoare. Măsurile inflației de bază rămân, în general, la valori modeste, însă presiunile generate de costurile cu forța de muncă s-au intensificat și s-au extins, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piețele forței de muncă. Privind în perspectivă, se anticipează intensificarea inflației de bază pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, precum și de dinamizarea câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a intensificat la 4,3% în februarie 2019 față de 3,8% în ianuarie. Dincolo de o relativă volatilitate a fluxurilor lunare, expansiunea M3 este susținută în continuare de activitatea de creditare bancară, în pofida moderării recente a dinamicii creditului. Agregatul monetar în sens restrâns M1 a rămas principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a redresat la 3,7% în luna februarie 2019, față de 3,4% în ianuarie, reflectând în principal un efect de bază. Dincolo de volatilitatea pe termen scurt, acest ritm s-a moderat în ultimele luni, reflectând o reacție întârziată tipică la încetinirea activității economice. În același timp, dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a menținut, în linii mari, nemodificată la 3,3% în luna februarie. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul I 2019 sugerează faptul că, în ansamblu, condițiile de creditare bancară s-au menținut favorabile.

Măsurile noastre de politică monetară, inclusiv noua serie de OTRTL pe care am anunțat-o în luna martie, vor contribui la păstrarea unor condiții favorabile de creditare bancară și vor continua să sprijine accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Cu privire la politicile fiscale, orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro și acțiunea stabilizatorilor automați reprezintă factori de susținere pentru activitatea economică. Totodată, țările în care datoria publică se situează la niveluri ridicate trebuie să continue refacerea amortizoarelor fiscale. Toate țările ar trebui să își consolideze eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice. În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al Uniunii Europene, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru susținerea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea în continuare a unor măsuri specifice și decisive pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media