Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Riga, 14 iunie 2018

Traducere actualizată

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Aș dori să adresez mulțumiri doamnei viceguvernator Razmusa pentru amabila ospitalitate și, în special, personalului dumneaei pentru excelenta organizare a ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor. Vom prezenta acum concluziile ședinței noastre.

Încă de la lansarea programului nostru de achiziționare de active în luna ianuarie 2015, Consiliul guvernatorilor a condiționat achizițiile nete de active efectuate în cadrul acestui program de amploarea progreselor înregistrate în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Astăzi, Consiliul guvernatorilor a analizat cu atenție progresele înregistrate, luând în considerare și cele mai recente proiecții macroeconomice ale experților Eurosistemului, măsurile presiunilor la nivelul prețurilor și salariilor, precum și incertitudinile asociate perspectivelor inflației.

În urma acestei evaluări, Consiliul guvernatorilor a concluzionat că progresele în direcția unei ajustări susținute a inflației au fost, până în prezent, substanțiale. În condițiile unor anticipații privind inflația pe termen mai lung ferm ancorate, dinamica susținută a economiei zonei euro și gradul în continuare amplu de acomodare monetară motivează atât încrederea în continuarea convergenței susținute a inflației către obiectivul nostru în perioada următoare, cât și în menținerea acesteia chiar și după reducerea progresivă a achizițiilor nete de active.

În consecință, Consiliul guvernatorilor a adoptat astăzi deciziile următoare.

În primul rând, cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, vom continua efectuarea de achiziții nete în cadrul programului de achiziționare de active în ritmul lunar actual de 30 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii septembrie 2018. După această lună, anticipăm, sub rezerva unor date noi care să ne confirme previziunile privind inflația pe termen mediu, reducerea ritmului lunar al achizițiilor nete de active la 15 miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 2018 și încetarea acestora ulterior.

În al doilea rând, intenționăm să aplicăm în continuare politica privind reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

În al treilea rând, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate și anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până la sfârșitul verii în vara anului 2019 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura că evoluția inflației rămâne în concordanță cu anticipațiile actuale privind o ajustare susținută a traiectoriei inflației.

Deciziile de politică monetară adoptate astăzi mențin gradul amplu actual de acomodare monetară care va asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Este încă necesar un stimul monetar semnificativ pentru a susține acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și evoluția inflației totale pe termen mediu. Acest sprijin monetar va continua să fie furnizat de achizițiile nete de active până la sfârșitul anului, de stocul considerabil de active achiziționate și de reinvestirile asociate, precum și de amplificarea semnalelor noastre privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE. În orice caz, Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația continuă să evolueze într-un mod susținut în direcția obiectivului Consiliului guvernatorilor privind această variabilă.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul I 2018, PIB real trimestrial s-a restrâns la 0,4%, după avansul de 0,7% din trimestrele anterioare. Această moderare reflectă un recul în raport cu nivelurile foarte ridicate de creștere înregistrate în anul 2017, accentuat de sporirea incertitudinilor și de o serie de factori temporari și factori care influențează oferta atât pe plan intern, cât și la nivel global, precum și de contribuția mai redusă a comerțului exterior. Cei mai recenți indicatori economici și rezultatele sondajelor indică niveluri mai modeste, dar rămân în concordanță cu menținerea unei creșteri economice robuste și generalizate. Măsurile noastre de politică monetară, care au facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare, continuă să sprijine cererea internă. Consumul privat este susținut de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă, care, la rândul ei, reflectă parțial reformele anterioare de pe piața forței de muncă, precum și de sporirea avuției populației. Investițiile corporative sunt stimulate de condițiile favorabile de finanțare, de ameliorarea rentabilității companiilor și de cererea puternică. Investițiile în obiective rezidențiale rămân robuste. În plus, se anticipează continuarea expansiunii generalizate a cererii globale, care va impulsiona astfel exporturile zonei euro.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2018. Proiecțiile preconizează un ritm anual de creștere a PIB real de 2,1% în anul 2018, 1,9% în 2019 și 1,7% în 2020. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2018, prognozele privind creșterea PIB real au fost revizuite în sens descendent pentru anul 2018 și se mențin nemodificate pentru 2019 și 2020.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se menține, în linii mari, echilibrată. Cu toate acestea, incertitudinile legate de factori globali, inclusiv amenințarea reprezentată de intensificarea protecționismului, au devenit mai pronunțate. De asemenea, riscul persistenței unei volatilități sporite pe piețele financiare necesită a fi monitorizat.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro a crescut la 1,9% în luna mai 2018, față de 1,2% în aprilie, reflectând contribuțiile mai mari ale prețurilor produselor energetice, alimentelor și serviciilor. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabil ca ratele anuale ale inflației totale să fluctueze în jurul nivelului curent până la finele anului. Deși măsurile inflației de bază se mențin, în general, modeste, acestea au înregistrat o creștere comparativ cu nivelurile scăzute anterioare. Presiunile din surse interne asupra costurilor se consolidează, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție, al înăspririi condițiilor pe piața forței de muncă și al creșterilor salariale. Incertitudinile asociate perspectivelor inflației se restrâng. Privind în perspectivă, se anticipează o intensificare a inflației de bază către finele anului și, ulterior, o creștere treptată pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, de diminuarea corespunzătoare a deficitului de cerere din economie, precum și de dinamizarea câștigurilor salariale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2018, care anticipează o rată anuală a inflației IAPC de 1,7% în 2018, 2019 și 2020. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2018, perspectivele privind inflația IAPC totală au fost revizuite semnificativ în sens ascendent pentru anii 2018 și 2019, reflectând în principal majorarea prețurilor petrolului.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a situat la 3,9% în aprilie 2018, față de 3,7% în martie și 4,3% în februarie. Deși dinamica mai lentă a M3 din ultimele luni reflectă cu precădere reducerea achizițiilor lunare nete de active de la începutul anului, creșterea M3 continuă să fie susținută de impactul măsurilor de politică monetară ale BCE și de costul de oportunitate scăzut aferent deținerii celor mai lichide depozite. În consecință, agregatul monetar în sens restrâns M1 a rămas principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg, deși ritmul anual de creștere a acestuia s-a redus în ultimele luni de la nivelurile ridicate consemnate anterior.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a situat la 3,3% în luna aprilie 2018, nivel nemodificat față de luna precedentă, dinamica anuală a creditelor acordate populației menținându-se, de asemenea, stabilă la 2,9%.

Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare a firmelor și populației, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro. Această evoluție se reflectă și în rezultatele celui mai recent sondaj privind accesul la finanțare al întreprinderilor din zona euro, care indică faptul că în special întreprinderile mici și mijlocii din zona euro au beneficiat de îmbunătățirea accesului la finanțare.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că deciziile de politică monetară adoptate astăzi vor asigura gradul amplu de acomodare monetară necesar pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Cu privire la politicile fiscale, continuarea expansiunii generalizate face oportună refacerea amortizoarelor fiscale. Acest aspect este deosebit de important în țările în care datoria publică se menține la niveluri ridicate. Intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media