Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, κ. Dijsselbloem, και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2018 σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), ύψους 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Εάν οι προοπτικές καταστούν λιγότερο ευνοϊκές ή οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, παραμένουμε έτοιμοι να αυξήσουμε το μέγεθος και/ή τη διάρκεια του προγράμματος APP. Το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Αυτό θα συμβάλλει τόσο σε ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας όσο και σε μια κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Με τις αποφάσεις μας για τη νομισματική πολιτική διατηρούνται οι πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης οι οποίες εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για τη διαρκή επάνοδο των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%. Οι εισερχόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων μας, υποδεικνύουν ισχυρό ρυθμό οικονομικής επέκτασης και σημαντική βελτίωση των προοπτικών για την ανάπτυξη. Η ισχυρή κυκλική δυναμική και η σημαντική υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς την επιδίωξή μας. Ταυτόχρονα, οι πιέσεις στις εγχώριες τιμές παραμένουν υποτονικές συνολικά και δεν έχουν ακόμη δώσει πειστικές ενδείξεις διαρκούς ανοδικής πορείας. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ευρεία στήριξη από τη νομισματική πολιτική προκειμένου να συνεχίσουν να συσσωρεύονται πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό, στηρίζοντας τις εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Η νομισματική πολιτική παρέχει αυτήν τη συνεχιζόμενη στήριξη με τη διενέργεια πρόσθετων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού όπως αποφασίσαμε κατά τη συνεδρίαση για θέματα νομισματικής πολιτικής τον Οκτώβριο, με το σημαντικό απόθεμα αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τις προσεχείς επανεπενδύσεις και με τις ενδείξεις μας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Η οικονομική επέκταση στη ζώνη του ευρώ συνεχίστηκε το γ΄ τρίμηνο του 2017, κατά το οποίο ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε κατά 0,6% (σε τριμηνιαία βάση), έναντι 0,7% το β΄ τρίμηνο. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία και αποτελέσματα ερευνών υποδηλώνουν ισχυρή και ευρείας βάσης δυναμική της ανάπτυξης. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία απομόχλευσης, συνεχίζουν να στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζεται από τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης, στην οποία συμβάλλουν και οι προηγηθείσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, και από την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συνεχίζουν να ενισχύονται στηριζόμενες από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ζήτησης. Επίσης, τα τελευταία τρίμηνα έχουν αυξηθεί περαιτέρω και οι επενδύσεις σε κατοικίες. Επιπλέον, η ευρείας βάσης παγκόσμια επέκταση στηρίζει τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Δεκεμβρίου 2017. Σύμφωνα με τις προβολές αυτές το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,4% το 2017, 2,3% το 2018, 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2017, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα άνω.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Αφενός, η ισχυρή κυκλική δυναμική, η οποία στηρίζεται από τις συνεχείς θετικές εξελίξεις των δεικτών οικονομικού κλίματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω θετικές εκπλήξεις όσον αφορά την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα. Αφετέρου, οι καθοδικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με παγκόσμιους παράγοντες και εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 1,5% τον Νοέμβριο, έναντι 1,4% τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού έχουν κάπως μετριαστεί πρόσφατα, εν μέρει λόγω ειδικών παραγόντων. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού πιθανόν να μετριαστούν τους επόμενους μήνες, αντανακλώντας κυρίως επιδράσεις της βάσης σύγκρισης στις τιμές της ενέργειας, προτού αυξηθούν πάλι. Ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση, την αντίστοιχη υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και την άνοδο των μισθών.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,5% το 2017, 1,4% το 2018, 1,5% το 2019 και 1,7% το 2020. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2017, οι προοπτικές για τον μετρούμενο πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω, αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και των ειδών διατροφής.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονο ρυθμό και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 5,0% τον Οκτώβριο του 2017, έναντι 5,2% τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας την επίδραση των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας της διακράτησης των πιο ρευστών καταθέσεων. Αντίστοιχα, το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 εξακολούθησε να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια, αυξανόμενο με ετήσιο ρυθμό 9,4% τον Οκτώβριο, έναντι 9,8% τον Σεπτέμβριο.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε σε 2,9% τον Οκτώβριο του 2017, από 2,4% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σταθερός σε 2,7%.

Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 και μετά εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ‒ κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ‒ και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη διατήρησης του διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την ενίσχυση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και για τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ολοένα ισχυρότερη, ευρείας βάσης επέκταση ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ της ανασύστασης δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε χώρες όπου το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό. Όλες οι χώρες θα ωφελούνταν εάν ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης, διαφανής και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών και σχετικά με την περαιτέρω ενδυνάμωση της θεσμικής δομής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσής μας.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου