Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 14 ta’ Diċembru 2017

STQARRIJA INTRODUTTORJA

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x'ħareġ mil-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, fejn kien preżenti wkoll il-President tal-Eurogrupp, is-Sur Dijsselbloem, u l-Viċi President tal-Kummissjoni, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Għadna naħsbu li dawn jibqgħu fil-livelli attwali għal perijodu estiż ta’ żmien, u lil hinn sew mill-perijodu tal-akkwist nett ta’ assi min-naħa tagħna.

Dwar il-miżuri straordinarji tal-politika monetarja, nikkonfermaw li minn Jannar 2018 bi ħsiebna nibqgħu nagħmlu akkwisti netti taħt il-programm tax-xiri ta' assi (APP), b'rata ta' €30 biljun fix-xahar, sal-aħħar ta' Settembru 2018, jew wara, jekk ikun meħtieġ, u f'kull każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li tkun konsistenti mal-għan tiegħu għall-inflazzjoni. Jekk il-prospettiva ssir inqas favorevoli jew jekk il-kundizzjonijiet finanzjarji ma jibqgħux konsistenti ma' progress ulterjuri lejn aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni, ninsabu lesti nżidu l-APP f'termini ta' daqs u/jew ta' tul ta’ żmien. L-Eurosistema se terġa’ tinvesti l-pagamenti ewlenin mit-titoli li mmaturaw u li kienu nxtraw taħt l-APP għal perijodu estiż wara li jintemm ix-xiri nett ta’ assi, u f’kull każ, sakemm dan ikun meħtieġ. Dan se jgħin kemm biex ikun hemm kundizzjonijiet ta’ likwidità favorevoli kif ukoll biex l-orjentament tal-politika monetarja jkun wieħed xieraq.

Id-deċiżjonijiet li ħadna dwar il-politika monetarja żammew kundizzjonijiet favorevoli ħafna tal-finanzjament li għadhom meħtieġa biex ir-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura b'mod sostnut għal livelli taħt, iżda qrib, it-2%. L-informazzjoni li qed tasal, inkluż it-tbassir il-ġdid tal-esperti tagħna, tindika ritmu qawwi ta' espansjoni ekonomika u titjib sinifikanti fil-prospetti għat-tkabbir. Ir-ritmu ċikliku qawwi u t-tnaqqis sinifikanti fl-istaġnar tal-attività ekonomika huma raġunijiet għal fiduċja akbar li l-inflazzjoni se tqarreb il-konverġenza mal-għan tagħna għall-inflazzjoni. Fl-istess ħin, il-pressjonijiet tal-prezzijiet domestiċi għadhom ġeneralment dgħajfa u għad iridu jagħtu sinjali konvinċenti ta' xejra sostnuta ta' tkabbir. Għalhekk, għad jinħtieġ livell sostanzjali ferm ta’ stimolu monetarju biex il-pressjonijiet tal-inflazzjoni bażi jkomplu jikbru u jsostnu l-iżviluppi tal-inflazzjoni ġenerali għal żmien medju. Dan is-sostenn monetarju kontinwu jiġi pprovdut permezz ta' xiri nett ta' assi addizzjonali kif iddeċiedejna fil-laqgħa tagħna ta' Ottubru dwar il-politika monetarja, permezz tal-istokk konsiderevoli ta' assi akkwistati u l-investiment mill-ġdid li se jsir, u permezz tal-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati tal-imgħax.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. L-espansjoni ekonomika fiż-żona tal-euro kompliet għaddejja fit-tielet trimestru tal-2017, meta l-PDG reali żdied b'0.6% fuq bażi trimestrali, wara li kien 0.7% fit-tieni trimestru. L-iżjed dejta reċenti u r-riżultati tal-istħarriġ jindikaw ritmu qawwi ta' tkabbir solidu u mifrux. Il-miżuri tal-politika monetarja tagħna li ffaċilitaw il-proċess ta' deleveraging għadhom qed isostnu d-domanda domestika. Il-konsum privat hu sostnut minn żieda kontinwa fl-impjiegi, li qegħdin jibbenefikaw ukoll mir-riformi tal-imgħoddi fis-suq tax-xogħol, u mill-ġid tal-individwi li qed jiżdied. L-investiment tan-negozju qed ikompli jissaħħaħ bħala riżultat ta' kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli ħafna, żieda fil-profitabilità korporattiva u domanda dejjem iżjed qawwija. L-investiment fid-djar kompla jiżdied ukoll f'dawn l-aħħar trimestri. Barra dan, l-esportazzjoni taż-żona tal-euro hi sostnuta mill-espansjoni globali mifruxa.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fit-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-Eurosistema għaż-żona tal-euro. Dan it-tbassir jipprevedi żieda annwali tal-PDG reali ta' 2.4% fl-2017, 2.3% fl-2018, 1.9% fl-2019 u 1.7% fl-2020. Imqabbel mat-tbassir makroekonomiku tal-Eurosistema ta’ Settembru 2017, il-prospetti ta’ tkabbir tal-PDG reali ġew riveduti b'żieda sostanzjali.

Ir-riskji għall-prospettiva ta' tkabbir fiż-żona tal-euro għadhom ġeneralment ibbilanċjati. Min-naħa l-waħda, ir-ritmu ċikliku qawwi, sostnut mill-iżviluppi pożittivi kontinwi kif jidher mill-indikaturi tas-sentiment, jista' jwassal għal aktar sorpriżi ta' tkabbir pożittiv fuq żmien qasir. Min-naħa l-oħra, għad hemm riskji ta' tnaqqis relatati primarjament ma' fatturi globali u żviluppi fis-swieq tal-kambju barrani.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali HICP taż-żona tal-euro kienet 1.5% f’Novembru, wara li kienet 1.4% f’Ottubru. Fl-istess ħin, il-miżuri tal-inflazzjoni bażi mmoderaw xi ftit dan l-aħħar, parzjalment minħabba fatturi speċjali. Għall-futur, abbażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti future taż-żejt, ir-rati annwali tal-inflazzjoni ġenerali x'aktarx se jimmoderaw fix-xhur li ġejjin, l-iżjed minħabba l-effetti bażi fil-prezzijiet tal-enerġija, qabel ma jerġgħu jogħlew. L-inflazzjoni bażi mistennija tibqa' togħla gradwalment fi żmien medju, sostnuta mill-miżuri tagħna tal-politika monetarja, l-espansjoni ekonomika kontinwa, l-assorbiment korrispondenti tan-nuqqas ta’ attività ekonomika u t-tkabbir fil-pagi.

Din il-valutazzjoni ha riflessa wkoll b'mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-Eurosistema ta’ Diċembru 2017 għaż-żona tal-euro, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 1.5% fl-2017, 1.4% fl-2018, 1.5% fl-2019 u 1.7% fl-2020. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku tal-esperti tal-BĊE ta' Settembru 2017, il-prospettiva għall-inflazzjoni HICP ġenerali ġiet riveduta b’żieda, u dan jirrifletti l-iżjed il-prezzijiet ogħla taż-żejt u tal-ikel.

Dwar l-analiżi monetarja, l-aggregat monetarju wiesa’ (M3) għadu qed jespandi b'ritmu qawwi, b'rata annwali ta' tkabbir ta' 5.0% f'Ottubru 2017, minn 5.2% f'Settembru, u dan jirrifletti l-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja tal-BĊE u l-ispiża baxxa meta jinżammu l-iżjed depożiti likwidi. Għalhekk, l-aggregat monetarju ristrett M1 baqa' l-kontributur ewlieni għat-tkabbir monetarju wiesa’, b'rata annwali ta' espansjoni ta' 9.4% f'Ottubru, wara li kienet 9.8% f'Settembru.

L-irkupru fit-tkabbir tas-self lis-settur privat osservat sa mill-bidu tal-2014 għadu għaddej. Ir-rata annwali tat-tkabbir fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji żdiedet għal 2.9% f'Ottubru 2017, wara 2.4% f'Settembru, waqt li r-rata annwali tat-tkabbir fis-self lill-individwi baqgħat stabbli fil-livell ta' 2.7%.

It-trażmissjoni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn għadha qed issostni b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet tas-self lill-intrapriżi u lill-individwi, l-aċċess għall-finanzjament ‒ b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ‒ u l-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tal-konklużjonijiet tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet ġejjin mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa li jinżamm livell sostanzjali ta’ akkomodament monetarju biex jiġi żgurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura b’mod sostnut għal livelli li jkunu taħt, iżda qrib, it-2%.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta’ politika għandhom jikkontribwixxu b’mod deċiżiv biex isaħħu l-potenzjal ta' tkabbir fuq żmien twil u jnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro jeħtieġ li titħaffef b’mod sostanzjali biex tiżdied il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi, jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lill-produttività u l-potenzjal ta' tkabbir taż-żona tal-euro. Dwar il-politika fiskali, l-espansjoni li dejjem qed titqawwa u tinfirex issaħħaħ il-każ għal bini mill-ġdid ta' bafers fiskali. Dan hu partikolarment importanti f'pajjiżi fejn id-dejn tal-gvern għadu għoli. Il-pajjiżi kollha jistgħu jgawdu minn sforzi aqwa biex jiksbu kompożizzjoni tal-finanzi pubbliċi li tiffavorixxi t-tkabbir. Implimentazzjoni sħiħa, trasparenti u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u tal-proċedura tal-iżbilanċ makroekonomiku maż-żmien u fil-pajjiżi kollha għadha essenzjali biex issaħħaħ il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi fl-ekonomija taż-żona tal-euro. It-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għadu prijorità. Il-Kunsill Governattiv jilqa' d-diskussjonijiet li għaddejjin dwar il- kompletar tal-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital, u dwar aktar tisħiħ tal-arkitettura istituzzjonali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħna.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja