Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 16 iulie 2015

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum rezultatele ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice și în conformitate cu semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate.

În ceea ce privește măsurile neconvenționale de politică monetară, programele de achiziționare de active se derulează în continuare fără sincope. După cum s-a menționat în mai multe rânduri, se intenționează efectuarea de achiziții lunare de active în valoare de 60 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii septembrie 2016 și, în orice caz, până când vom constata o ajustare susținută a traiectoriei inflației, care să fie în concordanță cu obiectivul de a menține rate ale inflației inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. În cadrul evaluării sale, Consiliul guvernatorilor va urma strategia de politică monetară și se va concentra asupra tendințelor inflației și asupra perspectivelor pe termen mediu privind stabilitatea prețurilor.

În ansamblu, informațiile care au devenit disponibile ulterior ședinței Consiliului guvernatorilor de la începutul lunii iunie au fost, în linii mari, în concordanță cu anticipațiile noastre. Evoluțiile recente de pe piețele financiare, care reflectă, în parte, o sporire a incertitudinilor, nu au determinat o modificare a evaluării Consiliului guvernatorilor privind extinderea redresării economice a zonei euro și o creștere graduală a ratelor inflației în anii următori. Orientarea politicii monetare a BCE rămâne acomodativă și, în ansamblu, anticipațiile privind inflația bazate pe evoluția pieței s-au stabilizat sau au continuat să se redreseze ulterior ședinței noastre de la începutul lunii iunie. Cele mai recente informații se mențin, de asemenea, în concordanță cu transmiterea în continuare a efectelor măsurilor noastre de politică monetară la nivelul costurilor și disponibilității creditelor pentru firme și populație. Măsurile noastre continuă astfel să contribuie la creșterea economică, la reducerea deficitului de cerere agregată și la expansiunea masei monetare și a creditului. Implementarea deplină a tuturor măsurilor de politică monetară va conduce la o revenire susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu și va sprijini ancorarea fermă a anticipațiilor privind inflația pe termen mediu și lung.

Privind în perspectivă, vom continua să monitorizăm cu atenție situația pe piețele financiare, precum și posibilele implicații pentru orientarea politicii monetare și pentru perspectivele privind stabilitatea prețurilor. În situația în care o serie de factori ar conduce la o înăsprire nejustificată a politicii monetare sau dacă perspectivele privind stabilitatea prețurilor s-ar modifica semnificativ, Consiliul guvernatorilor ar reacționa prin utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune în limita mandatului său.

Permiteți-mi să explic acum mai detaliat evaluarea informațiilor disponibile, începând cu analiza economică. Creșterea PIB real trimestrial în zona euro a fost confirmată la 0,4% în trimestrul I 2015, fiind susținută de contribuția consumului privat și a investițiilor. Cele mai recente date din sondaje, disponibile până în luna iunie, se mențin în concordanță cu manifestarea în continuare a unei tendințe moderate de creștere economică în trimestrul II 2014. Privind în perspectivă, anticipăm o extindere în continuare a redresării economice. Cererea internă ar trebui să fie susținută în continuare de măsurile de politică monetară și de impactul favorabil al acestora asupra condițiilor financiare, precum și de progresele consemnate în domeniul consolidării fiscale și al reformelor structurale. În plus, scăderea recentă a prețurilor petrolului ar trebui să ofere un sprijin suplimentar veniturilor disponibile reale ale populației și rentabilității companiilor și, implicit, consumului privat și investițiilor. Totodată, cererea pentru produse de export realizate în zona euro ar trebui să beneficieze de creșterea competitivității prin preț. Cu toate acestea, decelerarea consemnată de economiile de piață emergente continuă să influențeze perspectivele globale și este probabil ca dinamica economică în zona euro să fie în continuare afectată de ajustările bilanțiere necesare într-o serie de sectoare și de ritmul lent de implementare a reformelor structurale.

Riscurile în sensul scăderii la adresa perspectivelor economice pentru zona euro au fost, în general, limitate ca urmare a deciziilor de politică monetară, precum și a evoluțiilor prețurilor petrolului și ale cursului de schimb.

Inflația a atins un nivel minim la începutul anului și a revenit la valori pozitive în ultimele luni. Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 0,2% în luna iunie 2015, în scădere ușoară de la 0,3% în luna mai. Pe baza informațiilor disponibile și a cotațiilor futures actuale ale petrolului, se preconizează că, în lunile următoare, rata anuală a inflației IAPC se va menține scăzută, urmând a se majora către finele anului, inclusiv pe seama efectelor de bază asociate scăderii prețurilor petrolului în ultimele luni ale anului 2014. Susținute de redresarea economică anticipată, de efectele deprecierii euro și de ipoteza reflectată de piețele futures ale petrolului privind o ușoară majorare a prețurilor petrolului în anii următori, ratele inflației ar trebui, potrivit anticipațiilor, să crească în continuare pe parcursul anilor 2016 și 2017.

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze cu atenție riscurile la adresa perspectivelor privind evoluția prețurilor pe termen mediu. În acest context, vom urmări în special transmisia măsurilor de politică monetară, precum și evoluțiile geopolitice, evoluția prețurilor produselor energetice și cea a cursului de schimb.

Referitor la analiza monetară, datele recente confirmă o creștere robustă a masei monetare (M3). Dinamica anuală a agregatului monetar M3 s-a situat la 5,0% în luna mai 2015, față de 5,3% în luna aprilie. Dinamica anuală a M3 este puternic sprijinită în continuare de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 11,2% în luna mai.

Dinamica împrumuturilor a continuat să se amelioreze. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a situat la 0,1% în luna mai, în creștere de la -0,1% în luna aprilie, continuându-și redresarea progresivă de la nivelul minim de -3,2% înregistrat în luna februarie 2014. Această evoluție este în concordanță cu rezultatele pozitive relevate de sondajul privind creditul bancar pentru trimestrul II 2015. Băncile au raportat în continuare o relaxare netă a standardelor de creditare pentru împrumuturile acordate întreprinderilor, peste estimările din sondajul precedent. Cererea netă de credite acordate întreprinderilor a consemnat o nouă creștere, susținută de cererea de credite asociate formării brute de capital fix. S-a înregistrat o diminuare a fragmentării cererii de credite în diferite țări, iar operațiunile țintite de refinanțare pe termen mai lung au contribuit la îmbunătățirea termenilor și condițiilor ofertei de credite. În pofida acestor îmbunătățiri, dinamica împrumuturilor acordate societăților nefinanciare se menține modestă. Aceasta continuă să reflecte decalajul său în raport cu ciclul economic, riscul de credit, factorii care influențează oferta de credite, precum și ajustarea continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a crescut la 1,4% în luna mai 2015, față de 1,3% în aprilie. În ansamblu, măsurile de politică monetară pe care le-am introdus începând cu luna iunie 2014 susțin în mod clar ameliorarea condițiilor de creditare pentru firme și populație și a fluxurilor de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă necesitatea menținerii politicii monetare pe o direcție constantă, cu aplicarea fermă a deciziilor de politică monetară adoptate de Consiliul guvernatorilor. Implementarea deplină a tuturor măsurilor de politică monetară va oferi sprijinul necesar pentru redresarea economică în zona euro și va conduce la o revenire susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia contribuie la sprijinirea activității economice. Cu toate acestea, pentru a beneficia integral de toate avantajele oferite de măsurile noastre de politică monetară, este necesară o contribuție decisivă din partea politicilor din alte domenii. Având în vedere nivelul în continuare ridicat al șomajului structural și dinamica scăzută a PIB potențial în zona euro, redresarea ciclică în curs ar trebui să fie susținută de politici structurale eficace. În special, pentru intensificarea activității de investiții, stimularea procesului de creare de locuri de muncă și creșterea productivității, în mai multe țări este necesară accelerarea implementării reformelor pe piața de bunuri și servicii și pe piața forței de muncă, precum și a acțiunilor de îmbunătățire a mediului de afaceri pentru firme. O implementare rapidă și eficace a acestor reforme, în contextul unei politici monetare acomodative, va conduce nu numai la dinamizarea creșterii economice sustenabile în zona euro, ci și la consolidarea anticipațiilor privind înregistrarea în permanență a unor venituri mai ridicate. Politicile fiscale ar trebui să sprijine redresarea economică, menținându-se în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere. O implementare integrală și consecventă a pactului este esențială pentru asigurarea încrederii în cadrul nostru fiscal.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media