European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

10. marca 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 991 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 506 640 −984
  2.1 Pohľadávky voči MMF 230 502 1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 276 138 −985
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 438 371
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 546 397
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 546 397
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 221 786 26
  5.1 Hlavné refinančné operácie 851 30
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 220 935 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −4
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 768 −3 764
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 115 267 −721
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 936 352 −1 291
  7.2 Ostatné cenné papiere 178 915 570
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 539 0
9 Ostatné aktíva 317 394 3 247
Aktíva spolu 7 829 368 −1 428
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 553 351 −629
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 336 529 26 030
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 176 922 6 199
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 158 318 19 837
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 289 −7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 713 −7 360
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 444 760 −11 037
  5.1 Verejná správa 354 766 −6 801
  5.2 Ostatné záväzky 89 994 −4 236
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 275 217 −5 479
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 324 5
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 260 −323
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 260 −323
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 281 967 −2 635
11 Účty precenenia 589 140 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 746 0
Pasíva spolu 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023