European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

10. marts 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.991 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 506.640 −984
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 230.502 1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 276.138 −985
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 15.438 371
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.546 397
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.546 397
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.221.786 26
  5.1 Primære markedsoperationer 851 30
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.220.935 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −4
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.768 −3.764
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.115.267 −721
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.936.352 −1.291
  7.2 Andre værdipapirer 178.915 570
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.539 0
9 Andre aktiver 317.394 3.247
Aktiver i alt 7.829.368 −1.428
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.553.351 −629
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.336.529 26.030
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 176.922 6.199
  2.2 Indlånsfacilitet 4.158.318 19.837
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.289 −7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 29.713 −7.360
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 444.760 −11.037
  5.1 Offentlig forvaltning og service 354.766 −6.801
  5.2 Andre forpligtelser 89.994 −4.236
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 275.217 −5.479
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.324 5
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.260 −323
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.260 −323
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 281.967 −2.635
11 Revalueringskonti 589.140 0
12 Kapital og reserver 120.746 0
Passiver i alt 7.829.368 −1.428
Annexes
14 March 2023