European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 februarie 2012

21 februarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 februarie 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 277,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
16 februarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 4,1 miliarde USD 3,7 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s‑au menţinut practic nemodificate la valoarea de 341,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 869,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 16,3 miliarde EUR, până la 100,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 63,2 miliarde EUR, până la 121,6 miliarde EUR. Miercuri, 15 februarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 109,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 142,8  miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 219 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 219,5 miliarde EUR. Tot miercuri, 15 februarie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 38,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 14,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,4 miliarde EUR (faţă de 1,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 454,4 miliarde EUR (faţă de 507,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,3 miliarde EUR, până la 283 de miliarde EUR. Majorarea a constituit rezultatul net al cumpărărilor decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi al răscumpărării unor titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 17 februarie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 219,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 57,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 6,5 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 49,3 miliarde EUR, până la 132,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 445 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 805 696
2.1 Creanţe asupra FMI 85 517 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 288 701
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 99 629 −1 000
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 512 −424
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 512 −424
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 796 332 9 077
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 142 751 33 289
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 652 097 −24 409
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 436 222
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 48 −26
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 69 197 −1 141
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 624 679 379
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 283 029 343
7.2 Alte titluri 341 649 36
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 176 0
9 Alte active 349 488 −110
Total active 2 663 261 7 476
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 869 355 −619
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 807 200 −4 862
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 132 473 49 264
2.2 Facilitatea de depozit 454 356 −53 520
2.3 Depozite pe termen fix 219 500 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 871 −1 106
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 931 −284
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 110 572 16 317
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 100 466 16 345
5.2 Alte angajamente 10 106 −28
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 118 157 −624
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 701 −313
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 401 82
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 401 82
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 212 316 −2 002
11 Conturi de reevaluare 394 029 0
12 Capital şi rezerve 81 657 −220
Total pasive 2 663 261 7 476
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media