European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. veebruar 2012

21. veebruar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. veebruaril 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 277,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. veebruar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 4,1 miljardit USA dollarit 3,7 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 341,6 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 869,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16,3 miljardi euro võrra 100,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 63,2 miljardi euro võrra 121,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. veebruaril 2012 möödus 109,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 142,8 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 219 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 219,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Kolmapäeval, 15. veebruaril 2012 möödus ka 38,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 454,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 507,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 283 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest tagatud võlakirjade teise ostukava raames ja väärtpaberite lunastamisest tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 17. veebruaril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 219,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 57,2 miljardi ja 6,5 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 49,3 miljardi euro võrra 132,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 445 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 805 696
2.1 Nõuded RVFle 85 517 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 288 701
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 99 629 −1 000
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 512 −424
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 512 −424
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 796 332 9 077
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 142 751 33 289
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 652 097 −24 409
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 436 222
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 48 −26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 69 197 −1 141
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 624 679 379
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 283 029 343
7.2 Muud väärtpaberid 341 649 36
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 176 0
9 Muud varad 349 488 −110
Varad kokku 2 663 261 7 476
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 869 355 −619
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 807 200 −4 862
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 132 473 49 264
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 454 356 −53 520
2.3 Tähtajalised hoiused 219 500 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 871 −1 106
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 931 −284
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 110 572 16 317
5.1 Valitsussektor 100 466 16 345
5.2 Muud kohustused 10 106 −28
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 118 157 −624
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 701 −313
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 401 82
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 401 82
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 212 316 −2 002
11 Ümberhindluskontod 394 029 0
12 Kapital ja reservid 81 657 −220
Kohustused kokku 2 663 261 7 476
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid