Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. szeptember 19.

2008. szeptember 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. szeptember 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 55 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 27,9 milliárd euróval nőtt, 194,7 milliárd euróra. 2008. szeptember 19-én, pénteken 40 milliárd USA-dollár értékű egynapos (O/N) likviditásbővítő művelet elszámolására került sor. Ezt a műveletet az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 110,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval 681,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14 milliárd euróval csökkent, 46,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 28 milliárd euróval csökkent, 448,5 milliárd euróra. 2008. szeptember 17-én, szerdán lejárt egy 176,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 150 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 1,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1) 16,4 milliárd euróval 213,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 125 −55
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 131 150 −3 581
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 163 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 121 987 −3 582
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 85 500 29 948
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 078 578
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 078 578
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 450 269 −26 232
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 150 001 −26 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 299 005 −993
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 260 1 260
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 43 475 2 837
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 110 310 300
8 Euróban denominált államadósság 37 474 17
9 Egyéb eszközök 378 204 −953
Eszközök összesen 1 460 585 2 859
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 681 310 −1 367
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 215 097 −14 673
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 213 293 −16 416
2.2 Betéti rendelkezésre állás 1 801 1 746
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 142 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 54 424 −13 026
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 46 433 −14 036
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 991 1 010
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 108 386 30 052
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 528 491
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 261 −1 976
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 261 −1 976
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 155 271 3 353
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 682 4
Források összesen 1 460 585 2 859

Médiakapcsolatok