Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.9.2008

23.9.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.9.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 55 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 27,9 miljardilla eurolla 194,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Perjantaina 19.9.2008 toteutettiin 40 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio yön yli ‑maturiteetilla. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 110,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,4 miljardilla eurolla 681,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 14 miljardilla eurolla 46,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 28 miljardilla eurolla 448,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.9.2008 erääntyi 176,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 150 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 1,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 16,4 miljardilla eurolla 213,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 125 −55
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 131 150 −3 581
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 163 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 121 987 −3 582
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 85 500 29 948
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 078 578
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 078 578
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 450 269 −26 232
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 150 001 −26 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 299 005 −993
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 260 1 260
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 43 475 2 837
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 110 310 300
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 474 17
9 Muut saamiset 378 204 −953
Vastaavaa yhteensä 1 460 585 2 859
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 681 310 −1 367
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 215 097 −14 673
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 213 293 −16 416
2.2 Talletusmahdollisuus 1 801 1 746
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 142 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 54 424 −13 026
5.1 Julkisyhteisöt 46 433 −14 036
5.2 Muut 7 991 1 010
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 108 386 30 052
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 528 491
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 261 −1 976
8.1 Talletukset ja muut velat 15 261 −1 976
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 155 271 3 353
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 682 4
Vastattavaa yhteensä 1 460 585 2 859

Yhteyshenkilöt