Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugsėjo 19 d.

2008 m. rugsėjo 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugsėjo 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 55 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,9 mlrd. eurų – iki 194,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Penktadienį, 2008 m. rugsėjo 19 d., buvo atlikta 40 mlrd. JAV dolerių vertės vienos nakties likvidumo didinimo operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 110,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 681,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14 mlrd. eurų – iki 46,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28 mlrd. eurų – iki 448,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. rugsėjo 17 d., baigėsi 176,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 150 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,3 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1,8 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,4 mlrd. eurų – iki 213,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 125 −55
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 131 150 −3 581
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 163 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 121 987 −3 582
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 85 500 29 948
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 078 578
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 078 578
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 269 −26 232
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 150 001 −26 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 299 005 −993
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 260 1 260
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 43 475 2 837
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 110 310 300
8 Valdžios skola eurais 37 474 17
9 Kitas turtas 378 204 −953
Visas turtas 1 460 585 2 859
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 681 310 −1 367
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 215 097 −14 673
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 213 293 −16 416
2.2 Indėlių galimybė 1 801 1 746
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 142 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 54 424 −13 026
5.1 Valdžiai 46 433 −14 036
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 991 1 010
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 108 386 30 052
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 528 491
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 261 −1 976
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 261 −1 976
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 155 271 3 353
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 682 4
Visi įsipareigojimai 1 460 585 2 859

Kontaktai žiniasklaidai