Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. september 2008

23. september 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. septembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 55 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 27,9 miljardi euro võrra 194,7 miljardi euroni. Reedel, 19. septembril 2008 teostati üleöise tähtajaga likviidsust suurendav operatsioon väärtusega 40 miljardit USA dollarit. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 110,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,4 miljardi euro võrra 681,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 14 miljardi euro võrra 46,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 28 miljardi euro võrra 448,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. septembril 2008 möödus 176,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 150 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,3 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,4 miljardi euro võrra 213,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 125 −55
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 131 150 −3 581
2.1 Nõuded RVFle 9 163 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 121 987 −3 582
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 85 500 29 948
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 078 578
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 078 578
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 450 269 −26 232
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 150 001 −26 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 299 005 −993
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 260 1 260
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 43 475 2 837
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 110 310 300
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 474 17
9 Muud varad 378 204 −953
Varad kokku 1 460 585 2 859
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 681 310 −1 367
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 215 097 −14 673
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 213 293 −16 416
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 1 801 1 746
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 142 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 54 424 −13 026
5.1 Valitsussektor 46 433 −14 036
5.2 Muud kohustused 7 991 1 010
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 108 386 30 052
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 528 491
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 261 −1 976
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 261 −1 976
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 155 271 3 353
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 682 4
Kohustused kokku 1 460 585 2 859

Kontaktandmed