Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 septembrie 2008

23 septembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 septembrie 2008, scăderea de 55 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 27,9 miliarde EUR, până la 194,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD. Vineri, 19 septembrie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD, cu scadenţa overnight, în valoare de 40 de miliarde USD a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,3 miliarde EUR, până la 110,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,4 miliarde EUR, până la 681,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 14 miliarde EUR, până la 46,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 28 de miliarde EUR, până la 448,5 miliarde EUR. Miercuri, 17 septembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 176,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 150 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,3 miliarde EUR (nivelul consemnat de acesta în săptămâna anterioară fiind apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1,8 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,1 miliarde EUR înregistrat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 16,4 miliarde EUR, până la 213,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 125 −55
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 131 150 −3 581
2.1 Creanţe asupra FMI 9 163 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 121 987 −3 582
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 85 500 29 948
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 078 578
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 078 578
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 450 269 −26 232
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 150 001 −26 500
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 299 005 −993
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 260 1 260
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 43 475 2 837
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 110 310 300
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 474 17
9 Alte active 378 204 −953
Total active 1 460 585 2 859
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 681 310 −1 367
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 215 097 −14 673
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 213 293 −16 416
2.2 Facilitatea de depozit 1 801 1 746
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 142 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 54 424 −13 026
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 46 433 −14 036
5.2 Alte angajamente 7 991 1 010
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 108 386 30 052
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 528 491
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 261 −1 976
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 261 −1 976
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 155 271 3 353
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 682 4
Total pasive 1 460 585 2 859

Contacte media