Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. május 30.

2008. június 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. május 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 18 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 167,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,6 milliárd euróval emelkedett, 114 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,7 milliárd euróval nőtt, 672 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,4 milliárd euróval csökkent, 64,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6,1 milliárd euróval csökkent, 455,8 milliárd euróra. 2008. május 28-án, szerdán lejárt egy 176,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 170 milliárd euro értékben. 2008. május 29-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,4 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,1 milliárd eurót tett ki, ami megközelítőleg megegyezett az előző hetivel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,1 milliárd euróval nőtt, 207,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 545 −18
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 301 −2 102
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 434 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 867 −2 102
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 54 943 1 677
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 613 −64
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 613 −64
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 455 821 −6 128
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 170 002 −6 499
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 285 027 −1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 791 373
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 095 −367
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 114 000 1 643
8 Euróban denominált államadósság 38 007 −6
9 Egyéb eszközök 366 920 4 813
Eszközök összesen 1 423 245 −552
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 672 006 2 714
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 207 582 12 126
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 207 516 12 136
2.2 Betéti rendelkezésre állás 55 −12
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 156 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 71 916 −16 562
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 690 −16 442
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 226 −120
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 73 373 −574
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 280 −596
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 514 232
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 514 232
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 146 100 2 116
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 939 0
Források összesen 1 423 245 −552

Médiakapcsolatok