Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.5.2008

3.6.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.5.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 18 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 167,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,6 miljardilla eurolla 114 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 672 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 16,4 miljardilla eurolla 64,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,1 miljardilla eurolla 455,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.5.2008 erääntyi 176,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 170 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 29.5.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 12,1 miljardilla eurolla 207,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 545 −18
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 301 −2 102
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 434 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 867 −2 102
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 54 943 1 677
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 613 −64
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 613 −64
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 455 821 −6 128
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 170 002 −6 499
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 285 027 −1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 791 373
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 095 −367
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 114 000 1 643
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 007 −6
9 Muut saamiset 366 920 4 813
Vastaavaa yhteensä 1 423 245 −552
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 672 006 2 714
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 207 582 12 126
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 207 516 12 136
2.2 Talletusmahdollisuus 55 −12
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 156 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 71 916 −16 562
5.1 Julkisyhteisöt 64 690 −16 442
5.2 Muut 7 226 −120
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 73 373 −574
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 280 −596
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 514 232
8.1 Talletukset ja muut velat 16 514 232
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 146 100 2 116
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 939 0
Vastattavaa yhteensä 1 423 245 −552

Yhteyshenkilöt