Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 mai 2008

3 iunie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 30 mai 2008, scăderea de 18 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 167,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1,6 miliarde EUR, până la 114 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 2,7 miliarde EUR, până la nivelul de 672 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 16,4 miliarde EUR, până la 64,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 6,1 miliarde EUR, până la 455,8 miliarde EUR. Miercuri, 28 mai 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 176,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 170 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 29 mai 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 0,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR, un nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 12,1 miliarde EUR, până la 207,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 545 −18
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 301 −2 102
2.1 Creanţe asupra FMI 9 434 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 126 867 −2 102
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 54 943 1 677
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 613 −64
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 613 −64
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 455 821 −6 128
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 170 002 −6 499
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 285 027 −1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 791 373
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 095 −367
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 114 000 1 643
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 007 −6
9 Alte active 366 920 4 813
Total active 1 423 245 −552
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 672 006 2 714
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 207 582 12 126
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 207 516 12 136
2.2 Facilitatea de depozit 55 −12
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 156 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 71 916 −16 562
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 690 −16 442
5.2 Alte angajamente 7 226 −120
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 73 373 −574
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 280 −596
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 514 232
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 514 232
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 146 100 2 116
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 939 0
Total pasive 1 423 245 −552

Contacte media