European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

16 martie 2023

Inflația este proiectată să rămână prea ridicată o perioadă prea îndelungată. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE, în concordanță cu hotărârea sa de a asigura revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei de 2% pe termen mediu. Nivelul ridicat de incertitudine întărește importanța adoptării unei abordări bazate pe date în ceea ce privește deciziile Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor de politică monetară, care vor fi determinate de evaluarea sa privind perspectivele inflației pe baza noilor date economice și financiare, de dinamica inflației de bază, precum și de robustețea transmisiei politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor monitorizează cu atenție tensiunile actuale de pe piețe și este pregătit să ia măsurile necesare pentru a menține stabilitatea prețurilor și cea financiară în zona euro. Sectorul bancar din zona euro este rezilient, având poziții solide de capital și lichiditate. În orice caz, instrumentarul de politică monetară al BCE este complet dotat pentru a furniza sprijin constând în lichiditate sistemului financiar din zona euro, dacă este necesar, și pentru a prezerva transmisia ordonată a politicii monetare.

Noile proiecții macroeconomice ale experților BCE au fost finalizate la începutul lunii martie, înainte de manifestarea recentă a unor tensiuni pe piețele financiare. Prin urmare, aceste tensiuni implică incertitudini suplimentare asociate evaluărilor privind inflația și creșterea economică din proiecția de bază. Anterior celor mai recente evoluții, traiectoria din proiecția de bază a inflației totale fusese deja revizuită în sens descendent, îndeosebi pe seama unei contribuții sub așteptări din partea prețurilor produselor energetice. Experții BCE estimează, în prezent, că inflația se va situa, în medie, la 5,3% în 2023, la 2,9% în 2024 și la 2,1% în 2025. În același timp, presiunile inflaționiste la nivelul inflației de bază rămân puternice. Inflația exclusiv produse energetice și alimente a continuat să se intensifice în februarie, experții BCE anticipând că aceasta se va situa, în medie, la 4,6% în 2023, nivel superior celui previzionat în proiecțiile din luna decembrie. Ulterior, aceasta este proiectată să revină la 2,5% în 2024 și 2,2% în 2025, în condițiile în care presiunile în sensul creșterii din partea șocurilor anterioare la nivelul ofertei și a redeschiderii economiei se disipează, iar politica monetară mai restrictivă frânează tot mai mult cererea.

Proiecțiile de bază privind creșterea economică în 2023 au fost revizuite în sens ascendent la, în medie, 1,0%, ca urmare atât a scăderii prețurilor produselor energetice, cât și a rezilienței sporite a economiei la contextul internațional dificil. Ulterior, experții BCE anticipează accelerarea în continuare a creșterii la 1,6%, atât în 2024, cât și în 2025, sprijinită de o piață robustă a forței de muncă, de ameliorarea încrederii și de redresarea veniturilor reale. În același timp, intensificarea creșterii în 2024 și 2025 este inferioară celei proiectate în luna decembrie, reflectând înăsprirea politicii monetare.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 3,50%, 3,75% și, respectiv, 3,00% începând cu data de 22 martie 2023.

Programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)

Portofoliul aferent APP se reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește în totalitate principalul aferent titlurilor ajunse la scadență. Scăderea va fi, în medie, de 15 miliarde EUR pe lună până la finele lunii iunie 2023, ritmul ulterior al acesteia urmând să fie determinat în timp.

În ceea ce privește PEPP, Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în cadrul mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. Instrumentarul de politică monetară al BCE este complet dotat pentru a furniza sprijin constând în lichiditate sistemului financiar din zona euro, dacă este necesar. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument –TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media