Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

16. března 2023

Předpokládá se, že inflace zůstane příliš vysoká po příliš dlouhou dobu. Rada guvernérů dnes proto rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 50 bazických bodů, a to v souladu se svým odhodláním zajistit včasný návrat inflace k 2% střednědobému inflačnímu cíli. Zvýšená úroveň nejistoty potvrzuje význam přístupu závislého na údajích pro budoucí měnová rozhodnutí Rady guvernérů o úrokových sazbách, která budou závislá na jejím hodnocení inflačního výhledu vzhledem k aktuálním ekonomickým a finančním údajům, dynamice jádrové inflace a na síle transmise měnové politiky.

Rada guvernérů pozorně sleduje stávají napětí na trzích a je připravena podle potřeby reagovat, aby byla v eurozóně zachována cenová stabilita a finanční stabilita. Bankovní sektor v eurozóně je odolný, se silnými kapitálovými a likviditními pozicemi. V každém případě je soubor měnověpolitických nástrojů ECB plně vybaven k zajišťování likviditní podpory finančnímu systému eurozóny, bude-li tato podpora nezbytná, a k zachování hladké transmise měnové politiky.

Nové makroekonomické projekce pracovníků ECB byly dokončeny počátkem března ještě před nedávným vznikem napětí na finančních trzích. Samo o sobě toto napětí implikuje dodatečnou nejistotu spojenou se základním hodnocením inflace a hospodářského růstu. Již před tímto posledním vývojem byla základní projekce celkové inflace revidována směrem dolů především z důvodu menšího příspěvku cen energií, než se dříve očekávalo. Pracovníci ECB nyní předpokládají, že průměrná hodnota inflace by měla dosahovat 5,3 % v roce 2023, 2,9 % v roce 2024 a 2,1 % v roce 2025. Současně přetrvávají silné základní cenové tlaky. Inflace bez započtení cen energií a potravin v únoru nadále rostla a pracovníci ECB očekávají, že v roce 2023 dosáhne průměru 4,6 %, což je více, než předpokládaly prosincové projekce. Následně by měla inflace klesnout v roce 2024 na 2,5 % a v roce 2025 na 2,2 % s tím, jak tlaky na růst inflace vyvolané dřívějšími nabídkovými šoky a znovuotevřením ekonomiky budou odeznívat a přísnější měnová politika bude stále více tlumit poptávku.

Základní projekce hospodářského růstu pro rok 2023 byly revidovány směrem vzhůru na průměrnou úroveň 1,0 % v důsledku jak poklesu cen energií, tak vyšší odolnosti ekonomiky vůči náročnému mezinárodnímu prostředí. Pracovníci ECB pak očekávají, že v roce 2024 i 2025 růst dále posílí na 1,6 %. Podporovat by jej měl robustní trh práce, zlepšující se důvěra a oživení reálných příjmů. Současně je toto hospodářské oživení v letech 2024 a 2025 slabší, než předpokládaly prosincové projekce, a to z důvodu zpřísnění měnové politiky.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 50 bazických bodů. S účinností od 22. března 2023 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýší na 3,50 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 3,75 % a úroková sazba vkladové facility na 3,00 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Portfolio APP se přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšuje, neboť Eurosystém nereinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů v plném rozsahu. Pokles bude do konce června 2023 činit průměrně 15 mld. EUR měsíčně a jeho následný objem bude stanoven v průběhu času.

Pokud jde o program PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu alespoň do konce roku 2024. Budoucí ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje v rámci svého mandátu přizpůsobit tomu, aby střednědobě zajistila návrat inflace na svůj 2% cíl a zachovala hladké fungování transmise měnové politiky. Soubor měnověpolitických nástrojů ECB je plně vybaven k zajišťování likviditní podpory finančnímu systému eurozóny, bude-li tato podpora nezbytná. Nástroj na ochranu transmise je navíc dostupný k odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, která představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny, a umožňuje tak Radě guvernérů účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média