SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

16. marts 2023

Det forventes, at inflationen vil forblive for høj alt for længe. Styrelsesrådet besluttede derfor i dag at forhøje ECB's tre officielle renter med 50 basispoint i overensstemmelse med dets mål om at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. Den øgede usikkerhed forstærker nødvendigheden af, at Styrelsesrådet baserer dets beslutninger om de pengepolitiske renter på data. Disse beslutninger vil afhænge af Styrelsesrådets vurdering af inflationsudsigterne i lyset af de seneste økonomiske og finansielle data, den underliggende inflations dynamik og den pengepolitiske transmissionsmekanismes styrke.

Styrelsesrådet overvåger nøje de aktuelle markedsspændinger og er rede til at reagere som nødvendigt for at bevare prisstabiliteten og den finansielle stabilitet i euroområdet. Banksektoren i euroområdet er robust og har stærke kapital- og likviditetspositioner. Med dets pengepolitiske værktøjer er ECB under alle omstændigheder fuldt udrustet til at yde likviditetsstøtte til det finansielle system i euroområdet, hvis det bliver nødvendigt, og til at fastholde en gnidningsløs transmission af pengepolitikken.

ECB's stabs seneste makroøkonomiske fremskrivninger blev afsluttet i begyndelsen af marts, dvs. inden de nylige spændinger på de finansielle markeder. Disse spændinger indebærer yderligere usikkerhed i tilknytning til vurderingerne af inflation og vækst i basisscenariet. Inden den seneste udvikling var den ventede udvikling i basisscenariet for den samlede inflation allerede blevet nedjusteret, primært som følge af et mindre bidrag fra energipriserne end tidligere forventet. ECB's stab forventer nu en gennemsnitlig inflation på 5,3 pct. i 2023, 2,9 pct. i 2024 og 2,1 pct. i 2025. Samtidig er der stadig et stærkt underliggende prispres. Inflationen ekskl. energi og fødevarer fortsatte med at stige i februar, og ECB's stab forventer, at den i gennemsnit vil ligge på 4,6 pct. i 2023, hvilket er højere end forventet i december-fremskrivningerne. Derefter ventes den at falde til 2,5 pct. i 2024 og 2,2 pct. i 2025, efterhånden som de opadrettede pres fra tidligere udbudsstød og genåbningen af økonomien aftager, og den strammere pengepolitik i stigende grad dæmper efterspørgslen.

Basisfremskrivningerne for vækst i 2023 er blevet opjusteret til et gennemsnit på 1,0 pct. som resultat af både faldet i energipriserne og økonomiens øgede modstandsdygtighed over for den udfordrende internationale situation. ECB's stab forventer, at væksten derefter vil stige yderligere til 1,6 pct. i både 2024 og 2025 med støtte fra et robust arbejdsmarked, øget tillid og et opsving i realindkomsten. Samtidig er stigningen i væksten i 2024 og 2025 svagere end forventet i december som følge af den pengepolitiske stramning.

ECB's officielle renter

Styrelsesrådet besluttede at forhøje ECB's tre officielle renter med 50 basispoint. Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forhøjes således til henholdsvis 3,50 pct., 3,75 pct. og 3,00 pct. med virkning fra 22. marts 2023.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

APP-porteføljen reduceres i et afmålt og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke i fuldt omfang geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder. Reduktionen vil i gennemsnit udgøre 15 mia. euro pr. måned frem til udgangen af juni 2023, og tempoet derefter bestemmes efterhånden.

For så vidt angår PEPP vil Styrelsesrådet geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under programmet, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Markedsoperationer

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan målrettede långivningsoperationer bidrager til dets pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at fastholde en gnidningsløs transmission af pengepolitikken. ECB's pengepolitiske værktøjskasse er fuldt udrustet til at yde likviditetsstøtte til det finansielle system i euroområdet, hvis det bliver nødvendigt. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan desuden tages i brug til at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet, og gør det således muligt for Styrelsesrådet at opfylde sit prisstabilitetsmandat mere effektivt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt