Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Litouwen treedt toe tot het eurogebied

1 januari 2015

EMBARGO

Persembargo tot 00.00 uur Midden-Europese tijd op donderdag 1 januari 2015
  • Litouwen voert de euro in
  • Lietuvos bankas treedt toe tot het Eurosysteem
  • Litouwen gaat tevens deel uitmaken van het door de ECB uitgeoefende bankentoezicht in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM)

De euro, zo heeft de Europese Centrale Bank (ECB) bekendgemaakt, is vandaag in omloop gekomen in Litouwen, waardoor het aantal lidstaten van de Europese Unie (EU) dat de gemeenschappelijke Europese munt gebruikt nu op negentien is gekomen.

"Namens de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank verwelkom ik deze verdere uitbreiding van het eurogebied. Litouwen heeft in moeilijke tijden uitzonderlijke maatregelen genomen om het doel van deelname aan de gemeenschappelijke munt te verwezenlijken", aldus Mario Draghi, President van de ECB.

Lietuvos bankas, de nationale centrale bank van Litouwen, treedt toe tot het Eurosysteem, het centralebankstelsel van het eurogebied, dat bestaat uit de ECB en negentien nationale centrale banken. Litouwen treedt tevens toe tot het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, waardoor grotere banken onder het toezicht van de ECB vallen. Drie Litouwse banken (SEB bankas, Swedbank en DNB bankas) vallen onder het directe toezicht van de ECB. Deze banken hebben reeds de alomvattende beoordeling, een financiële controle van 130 banken in het eurogebied, doorstaan.

Lietuvos bankas heeft het restant van haar bijdrage aan het kapitaal van de ECB betaald en haar bijdrage aan de deviezenreserves van de ECB overgemaakt. Met de integratie van de Litouwse monetaire financiële instellingen (MFI's) in het bankstelsel van het eurogebied op 1 januari 2015 is reeds rekening gehouden bij de publicatie van de liquiditeitsbehoeften van het eurogebied en bij de benchmark-toewijzing op 30 december 2014. Litouwse tegenpartijen van het Eurosysteem zullen kunnen deelnemen aan de openmarkttransacties van de ECB die na 1 januari 2015 worden aangekondigd.

Een lijst van de banken en overige MFI's die in Litouwen zijn gevestigd en die vallen onder de reserveverplichtingen zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB, en zo ook de lijsten van MFI's die zijn gevestigd in andere EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd. Er is tevens gezorgd voor een overgangsaanhoudingsperiode van 1 tot 27 januari 2015, ten behoeve van de invoering van de minimumreserveverplichtingen voor de Litouwse MFI's. De zich in Litouwen bevindende activa die in aanmerking komen voor gebruik als onderpand bij de krediettransacties van het Eurosysteem zullen eveneens worden toegevoegd aan de door het eurogebied bijgehouden lijst van beleenbare verhandelbare activa, die kan worden gevonden op de website van de ECB.

De toetreding, als negentiende land, van Litouwen tot het eurogebied betekent tevens dat het nieuwe systeem van stemrechtroulatie in de Raad van Bestuur van de ECB met ingang van vandaag in werking treedt. Op de website van de ECB wordt dit systeem uitgelegd en is een kalender te vinden waarop staat aangegeven hoe de stemrechten in 2015 en 2016 zullen rouleren.

De media kunnen met vragen terecht bij Eszter Miltényi-Torstensson, +49 171 769 5305.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media