Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Litva vstupuje do eurozóny

1. ledna 2015

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 0.00 SEČ ve čtvrtek 1. ledna 2015
  • Litva začíná používat euro
  • Lietuvos bankas se stává členem Eurosystému
  • Litva se rovněž připojuje k bankovnímu dohledu ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu

V Litvě bylo dnes uvedeno do oběhu euro. Tím dosáhl počet členských států Evropské unie (EU) používající jednotnou měnu euro celkem 19, oznámila Evropská centrální banka (ECB).

„Jménem Rady guvernérů Evropské centrální banky vítám toto další rozšíření eurozóny. Litva vynaložila v obtížné době mimořádné úsilí, aby dosáhla svého cíle zavést jednotnou měnu,“ uvedl prezident ECB Mario Draghi.

Lietuvos bankas, národní centrální banka Litvy, se stává členem Eurosystému – systému centrálních bank zemí eurozóny, který sestává z ECB a 19 národních centrálních bank. Litva se také připojuje k jednotnému mechanismu dohledu, v jehož rámci vykonává ECB dohled nad většími bankami. Pod přímý dohled ECB spadají tři litevské banky (SEB bankas, Swedbank a DNB bankas). Tyto banky již prošly komplexním hodnocením, tedy finanční kontrolou 130 bank v eurozóně.

Lietuvos bankas splatila zbývající část svého podílu na základním kapitálu ECB a převedla svůj příspěvek do devizových rezerv ECB. Začlenění litevských měnových finančních institucí do bankovního systému eurozóny dne 1. ledna 2015 již bylo zohledněno při zveřejnění poptávky bankovního systému eurozóny po likviditě a srovnávací přidělované částky 30. prosince 2014. Litevské protistrany Eurosystému se budou moci účastnit operací ECB na volném trhu oznámených po 1. lednu 2015.

Seznam bank a dalších měnových finančních institucí v Litvě, které jsou povinny držet minimální rezervy, bude v nejbližší době zveřejněn na internetových stránkách ECB spolu se seznamy měnových finančních institucí umístěných v ostatních členských státech EU, které přijaly euro. Pro zavedení povinných minimálních rezerv pro litevské měnové finanční instituce bylo rovněž stanoveno přechodné udržovací období od 1. do 27. ledna 2015. Aktiva umístěná v Litvě, která jsou způsobilá jako zajištění v úvěrových operacích Eurosystému, budou doplněna do seznamu způsobilých obchodovatelných aktiv eurozóny. Tento seznam je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Přistoupení Litvy k eurozóně jako její 19. člen rovněž znamená, že k dnešnímu datu vstupuje v platnost nový systém rotace hlasovacích práv v Radě guvernérů. Tento systém je vysvětlen na internetových stránkách ECB včetně harmonogramu rotace hlasovacích práv v roce 2015 a 2016.

Informace pro média poskytne Eszter Miltényi-Torstensson, +49 171 769 5305.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média