Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Litwa wchodzi do strefy euro

1 stycznia 2015

EMBARGO

Embargo do godz. 0.00 czasu środkowoeuropejskiego w czwartek 1 stycznia 2015 r.
  • Litwa wprowadza euro
  • Lietuvos bankas przystępuje do Eurosystemu
  • Litwa zostaje objęta nadzorem bankowym EBC w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił, że dziś do obiegu na Litwie wchodzi euro. Tym samym liczba państw członkowskich Unii Europejskiej mających wspólną walutę wzrasta do 19.

„W imieniu Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z zadowoleniem przyjmuję kolejne rozszerzenie strefy euro. W tych trudnych czasach Litwa podjęła wielki wysiłek, aby przebyć drogę do wspólnej waluty” – powiedział Mario Draghi, prezes EBC.

Litewski bank centralny Lietuvos bankas staje się członkiem Eurosystemu – systemu bankowości centralnej strefy euro, obejmującego EBC i już 19 krajowych banków centralnych. Litwa przystępuje ponadto do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, w ramach którego EBC sprawuje nadzór nad dużymi bankami. Bezpośrednim nadzorem EBC zostają objęte trzy litewskie banki: SEB bankas, Swedbank i DNB bankas. Zostały one już poddane wszechstronnej ocenie, w ramach której sprawdzono stan finansowy 130 banków w strefie euro.

Lietuvos bankas wpłacił pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC oraz przekazał swoją część rezerwowych aktywów walutowych. Włączenie litewskich monetarnych instytucji finansowych (MIF) do systemu bankowego strefy euro od 1 stycznia 2015 r. zostało już uwzględnione w zapotrzebowaniu strefy euro na płynność i referencyjnej kwocie przydziału na 30 grudnia 2014 r. Litewscy kontrahenci Eurosystemu będą mogli uczestniczyć w prowadzonych przez EBC operacjach otwartego rynku rozpoczynających się po 1 stycznia 2015 r.

W serwisie internetowym EBC ukaże się wkrótce wykaz banków i innych MIF z Litwy, które zostały objęte systemem rezerwy obowiązkowej (obok wykazów MIF z pozostałych państw członkowskich UE ze strefy euro). Na potrzeby wprowadzenia tego systemu przewidziano dla litewskich MIF przejściowy okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej od 1 do 27 stycznia 2015 r. Ponadto znajdujące się na Litwie aktywa dopuszczone jako zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu zostaną dodane do wykazu kwalifikowanych aktywów rynkowych dla strefy euro, dostępnego w serwisie internetowym EBC.

Ponieważ w wyniku przystąpienia Litwy strefa euro powiększa się do 19 krajów, wchodzi dziś także w życie nowy system rotacji prawa głosu w Radzie Prezesów EBC. W serwisie internetowym EBC przedstawione są zasady działania tego systemu oraz harmonogram rotacji na lata 2015–2016.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 171 769 5305.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami