Menu
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

3. srpnja 2014.

Upravno je vijeće ESB-a na današnjem sastanku donijelo odluku da će kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja te kamatne stope za mogućnost granične posudbe od središnje banke i za mogućnost novčanih depozita kod središnje banke ostati nepromijenjene na razini od 0,15%, 0,40% odnosno –0,10%.

Predsjednik ESB-a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

Press conference

Pictures

Kontaktni podatci za medije