Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB vordert met de activakwaliteitsbeoordeling en bevestigt de stresstestparameters voor de uitgebreide beoordeling

3 februari 2014

EMBARGO

Persembargo tot 13.00 uur Midden-Europese tijd op maandag 3 februari 2014
  • Verzameling van de eerste gegevensreeks afgerond, portefeuilleselectie sluit medio februari
  • In de stresstest zullen de uitkomsten van de activakwaliteitsbeoordeling worden opgenomen
  • Zoals bekendgemaakt door de Europese Bankautoriteit, is het kapitaalminimum voor het basisscenario en het negatieve scenario respectievelijk 8% en 5,5% “Common Equity Tier 1”-kapitaal

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag mededelingen gedaan over de voortgang die is geboekt met haar lopende uitgebreide beoordeling. De ECB heeft tevens bevestigd dat zij de parameters voor de stresstest zoals die op 31 januari 2014 door de Europese Bankautoriteit (EBA) zijn vrijgegeven, zal toepassen. Samen met de activakwaliteitsbeoordeling maakt de stresstest deel uit van de uitgebreide beoordeling. De beoordeling is erop gericht de transparantie van de balans van belangrijke banken te verbeteren en het vertrouwen onder beleggers te herstellen vóórdat de ECB in november 2014 haar toezichtstaken op zich neemt.

Zoals Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB, verklaarde: ”De voorbereidingen voor de stresstest zijn in volle gang en we hebben er het volste vertrouwen in dat, in nauwe samenspraak met de EBA, de uitkomsten transparant en geloofwaardig zullen zijn, en dat de Europese bankensector daardoor zal worden versterkt. We hebben vastgesteld dat er, sinds de exercitie werd aangekondigd, kapitaal- en voorzieningenmaatregelen zijn genomen. De banken brengen hun voorbereidingen voor de uitgebreide beoordeling naar voren en versterken hun balans, en dat is een welkome ontwikkeling”.

Danièle Nouy, Voorzitter van de Raad van Toezicht, verklaarde: “We ronden binnenkort de selecties van de portefeuilles af, en we zullen die door middel van een risico-gebaseerde toezichtsbeoordeling onderzoeken. De kwaliteit van de exercitie en hoe die wordt uitgevoerd zijn essentiële elementen om ervoor te zorgen dat de kredietboeken van de grootste banken juist worden gewaardeerd, maar ze zijn ook kritieke factoren voor de uitkomsten van de exercitie.”

De ECB legt momenteel, in samenwerking met de nationale toezichthouders, de laatste hand aan de methodologie voor de activakwaliteitsbeoordeling. De gehele methodologie zal in de loop van het eerste kwartaal van 2014 worden vrijgegeven. De ECB zal de selectie van portefeuilles ten behoeve van de activakwaliteitsbeoordeling medio februari afronden. Daarna zullen de nationale bevoegde autoriteiten en hun externe specialisten (auditors, consultants, activawaardeerders) de processen, het beleid en de financieel-administratieve praktijken van de banken onderzoeken, hun kredietposities en voorzieningen daarvoor analyseren, en hun onderpand en onroerendgoedactiva evalueren. Het algemene gebruik van bedrijven uit de particuliere sector is noodzakelijk niet alleen vanwege de omvang van de exercitie maar ook om de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid ervan te versterken. De exercitie zal gebruik maken van een definitie van slechte (“non-performing”) posities die is overeengekomen met de EBA, hetgeen betekent dat elke aanzienlijke positie met een achterstalligheid van 90 dagen zal worden geclassificeerd als “slecht” zelfs wanneer deze niet gezien wordt als te maken hebbend met wanbetaling (“defaulted”) of als niet volwaardig (“impaired”).

De uitgebreide beoordeling zal ook de belangrijkste Level 3-waardepapieren (d.w.z. activa die illiquide zijn en lastig te waarderen) herwaarderen wanneer een bank aanzienlijke posities daarvan in haar bankboek of handelsboek heeft. Wat betreft de banken met de belangrijkste handelsboeken zal de uitgebreide beoordeling tevens kwalitatieve onderzoeken van de kernhandelsboekprocessen en kwantitatieve onderzoeken van de modellen voor de prijsstelling van derivaten omvatten.

Bij het stresstestelement van de uitgebreide beoordeling zal, zoals door de EBA is bekendgemaakt, voor het basisscenario het kapitaalminimum van 8% “Common Equity Tier 1 (CET1)” gelden, terwijl voor het negatieve scenario een kapitaalminimum van 5,5% CET1 zal gelden. Samen met CET1-instrumenten zouden aanvullende kapitaalinstrumenten die verplicht converteren naar CET1 in aanmerking kunnen komen voor de correctie van een kapitaaltekort dat voortkomt uit het negatieve scenario, zolang het conversie-punt op 5,5% of daarboven wordt vastgesteld. Alleen instrumenten met onvoorwaardelijke contractuele clausules ten aanzien van een dergelijke conversie zullen in aanmerking komen.

Landenkredieten in de portefeuilles van tot vervaldatum aangehouden waardepapieren (“held-to-maturity”) zullen op dezelfde wijze worden behandeld als andere kredietposities in die portefeuille, d.w.z. dat de impact van de scenario’s op de verlies- en wanbetalingsparameters zullen worden berekend en zullen resulteren in grotere voorzieningen. Daarnaast zal van dezelfde typen waardepapieren in de beschikbaar-voor-verkoop-portefeuilles (“available-for-sale”) en de voor-verhandeling-vastgehouden-portefeuilles (“held-for-trading”) de marktprijs worden vastgesteld (“marked-to-market”), overeenkomstig het gehanteerde scenario. Het effect van de geleidelijke uitfasering van de beschikbaar-voor-verkoop-filters op de landenkredieten zal volledig openbaar worden gemaakt. Daarnaast zullen de door banken aangehouden landenkredieten en hun respectieve looptijden eveneens volledig openbaar worden gemaakt.

De ECB hecht er ten zeerste aan ervoor te zorgen dat het gehele proces geloofwaardig is en dat de kwaliteit ervan is gewaarborgd. Bij de activakwaliteitsbeoordeling en de stresstest zal de ECB haar eigen teams inzetten om deel te nemen aan en toe te zien op lokale inspecties van banken. Hieronder vallen het deelnemen aan controles van gegevensconsistentie, het uitvoeren van vergelijkende analyses op portefeuilleniveau en het grondig controleren van de modelinputs en -aannames. De ECB verwacht dat de scenario’s voor de stresstest door de EBA eind april 2014 aan de banken zullen worden toegezonden.

Voor vragen vanuit de media, gelieve contact op te nemen met Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media