European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB napreduje s pregledom kakovosti sredstev in potrjuje parametre stresnih testov za celovito oceno

3. februar 2014

EMBARGO

Prepoved objave do 13.00 po srednjeevropskem času v ponedeljek, 3. februarja 2014
  • Zbiranje prvega sklopa podatkov je zaključeno, izbor portfeljev se bo končal sredi februarja.
  • V stresnih testih bodo upoštevani rezultati pregleda kakovosti sredstev.
  • Kot je napovedal Evropski bančni organ, bo kapitalski prag v osnovnem scenariju znašal 8% navadnega lastniškega temeljnega kapitala, v neugodnem scenariju pa 5,5%.

Evropska centralna banka je danes objavila sporočilo o dosedanjem napredku pri izvajanju celovite ocene. Potrdila je tudi, da bo za stresne teste uporabila parametre, ki jih je 31. januarja 2014 objavil Evropski bančni organ (EBA). Stresni test je skupaj s pregledom kakovosti sredstev sestavni del celovite ocene. Namen celotnega postopka je povečati preglednost bilanc stanja pomembnih bank in obnoviti zaupanje vlagateljev v času do novembra 2014, ko bo ECB v celoti prevzela svoje nadzorne naloge.

Izjava podpredsednika ECB Vítorja Cônstancia: »Priprave za stresne teste dobro napredujejo in prepričani smo, da bomo v tesnem sodelovanju z EBA dobili pregledne in verodostojne rezultate ter tako spodbudili evropski bančni sektor. Opažamo, da so od takrat, ko je bila celovita ocena napovedana, banke sprejele ukrepe v zvezi s svojim kapitalom in rezervacijami. Pozdravljamo dejstvo, da so se na celovito oceno začele pripravljati zgodaj in da izboljšujejo svoje bilance.«

Izjava predsednice Nadzornega odbora Danièle Nouy: »Kmalu bomo končali z izborom portfeljev, za katere bomo opravili nadzorni pregled tveganosti. Kakovost postopka ter način njegove izvedbe sta ključna pogoja za to, da bo vrednost posojilnih portfeljev največjih bank pravilno ocenjena in da bo projekt uspešen.«

ECB zdaj dokončuje metodologijo za pregled kakovosti sredstev, pri čemer sodeluje z nacionalnimi nadzorniki. Celotna metodologija bo objavljena v prvem četrtletju 2014. Izbor portfeljev za pregled kakovosti sredstev bo ECB dokončala sredi februarja. Zatem bodo pristojni nacionalni organi in njihovi zunanji izvedenci (revizorji, svetovalci, ocenjevalci vrednosti) pregledali postopke, politike in računovodske usmeritve bank, analizirali njihove kreditne izpostavljenosti in rezervacije ter ovrednotili finančno zavarovanje in nepremičnine. Splošna uporaba izvajalcev iz zasebnega sektorja ni nujna le zaradi obsežnosti postopka, ampak tudi zato, ker se s tem povečuje neodvisnost in verodostojnost postopka. V postopku se bo uporabljala opredelitev nedonosnih izpostavljenosti, ki je bila dogovorjena z EBA, kar pomeni, da bo vsaka večja izpostavljenost, ki zamuja za več kot 90 dni, razvrščena med nedonosne, tudi če ni priznana kot neodplačana ali oslabljena.

Pri bankah, ki imajo v svojih bančnih ali trgovalnih knjigah velike izpostavljenosti, bodo ponovno ocenjeni tudi najpomembnejši vrednostni papirji tretje ravni (sredstva, ki so nelikvidna in katerih vrednost je težko oceniti). V bankah z najpomembnejšimi trgovalnimi knjigami bosta opravljena tudi kvalitativni pregled osnovnih procesov trgovalne knjige in kvantitativni pregled modelov vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov.

Kapitalski prag v osnovnem scenariju stresnih testov, opravljenih v sklopu celovite ocene, bo v skladu z napovedjo EBA znašal 8% navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1), v neugodnem scenariju pa 5,5%. Poleg instrumentov tega kapitala se bodo za odpravo morebitnega primanjkljaja kapitala, ki bi se pojavil po neugodnem scenariju, uporabili še dodatni kapitalski instrumenti, ki se obvezno pretvorijo v navadni lastniški temeljni kapital, pod pogojem da se pretvorba sproži pri 5,5 odstotkih ali nad to ravnjo. Uporabili se bodo samo instrumenti, pri katerih ni pogodbenih omejitev glede pretvorbe.

Izpostavljenosti do države v portfelju sredstev v posesti do zapadlosti bodo obravnavane enako kot druge kreditne izpostavljenosti v tem portfelju, kar pomeni, da bo izračunan vpliv scenarijev na parametre izgube in neplačila. Istovrstni vrednostni papirji v portfelju sredstev na voljo za prodajo in v portfelju sredstev v posesti za trgovanje bodo ovrednoteni po tržnih cenah, v skladu z uporabljenim scenarijem. V celoti bo razkrit učinek, ki ga ima postopno ukinjanje bonitetnih filtrov v portfelju sredstev na voljo za prodajo, na državne izpostavljenosti. Poleg tega bodo v celoti razkrita bančna imetja državnih vrednostnih papirjev ter njihova ročnost.

ECB je trdno odločena zagotoviti, da bo celoten postopek izveden kakovostno in verodostojno. V pregledih kakovosti sredstev in stresnih testih bo ECB udeležena s svojimi ekipami strokovnjakov, ki bodo sodelovali v pregledih posameznih bank in te preglede nadzirali. V tem okviru bodo med drugim sodelovali pri preverjanju skladnosti podatkov, izvajali primerjalne analize na ravni portfeljev ter temeljito pregledali vhodne podatke in predpostavke, uporabljene v modelih. Po pričakovanjih ECB bo scenarije za stresne teste EBA bankam poslala do konca aprila 2014.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Uto Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije