TLAČOVÁ SPRÁVA

Zverejnenie správy Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB za rozpočtový rok 2006 a odpovede ECB

4. septembra 2009

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila správu Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB za rozpočtový rok 2006 a svoju odpoveď na túto správu. Správa Dvora audítorov bola vypracovaná v súlade s článkom 27 ods. 2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Správa, spolu s odpoveďou ECB, bola zverejnená aj v Úradnom vestníku Európskej únie zo 4. septembra 2009 a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

European Central Bank

Kontakt pre médiá