PRESSEMEDDELELSE

Offentliggørelse af Revisionsrettens beretning om effektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i regnskabsåret 2006 og ECBs svar

4. september 2009

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort Revisionsrettens beretning om effektiviteten af ECBs forvaltning i regnskabsåret 2006 og ECBs svar. Revisionsrettens beretning er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 27.2, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Beretningen og ECBs svar er også offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende af 4. september 2009 og kan findes på ECBs websted.

European Central Bank

Medie- og pressehenvendelser