Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

8 Μαΐου 2003

Έπειτα από περισσότερα από τέσσερα έτη άσκησης της νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προέβη σε μια διεξοδική αξιολόγηση της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Αυτή η στρατηγική, η οποία ανακοινώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1998, αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: έναν ποσοτικό ορισμό της σταθερότητας των τιμών, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ποσότητα χρήματος κατά την αξιολόγηση των κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιμών και μια αξιολόγηση, σε ευρεία βάση, των προοπτικών για την εξέλιξη των τιμών.

Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής λειτούργησε, για περισσότερα από τέσσερα έτη, ικανοποιητικά. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμη την αξιολόγησή της υπό το φως της αποκτηθείσας εμπειρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις σε δημόσιο επίπεδο και μια σειρά μελετών που εκπόνησαν εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος.

«Η σταθερότητα των τιμών ορίζεται ως η ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) για τη ζώνη του ευρώ με ρυθμό χαμηλότερο του 2%. Η σταθερότητα των τιμών πρέπει να διατηρείται μεσοπρόθεσμα.» Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε αυτό τον ορισμό (τον οποίο είχε ανακοινώσει το 1998). Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι στο πλαίσιο του στόχου της σταθερότητας των τιμών θα επιδιώξει να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Με τη διευκρίνιση αυτή υπογραμμίζεται η δέσμευση της ΕΚΤ να παράσχει επαρκές περιθώριο ασφαλείας έναντι των κινδύνων αποπληθωρισμού. Επίσης, εξετάζεται το ζήτημα της ενδεχόμενης ύπαρξης μεροληψίας ως προς τον τρόπο μέτρησης του ΕνΔΤΚ, καθώς και οι επιπτώσεις των διαφορών πληθωρισμού εντός της ζώνης του ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι οι αποφάσεις του για τη νομισματική πολιτική θα συνεχίσουν να βασίζονται στην εκτενή ανάλυση των κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιμών. Με την πάροδο του χρόνου, η ανάλυση στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής έχει αποκτήσει βαθύτερο και ευρύτερο χαρακτήρα. Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να καταστήσει σαφέστερη την επικοινωνία του με το κοινό όσον αφορά τη διασταύρωση των πληροφοριών στις οποίες βασίζεται για να εξαγάγει μια ενιαία συνολική κρίση σχετικά με τους κινδύνους διατάραξης της σταθερότητας των τιμών.

Για το σκοπό αυτό, η εισαγωγική δήλωση του Προέδρου θα έχει στο εξής νέα διάρθρωση. Θα αρχίζει με την οικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των βραχυ-μεσοπρόθεσμων κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιμών. Όπως και στο παρελθόν, αυτή θα περιλαμβάνει την ανάλυση των διαταραχών που επηρεάζουν την οικονομία της ζώνης του ευρώ και προβολές για τις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές.

Στη συνέχεια, θα ακολουθεί η νομισματική ανάλυση για την αξιολόγηση των μεσο-μακροπρόθεσμων τάσεων του πληθωρισμού ενόψει της στενής σχέσης μεταξύ ποσότητας χρήματος και τιμών σε πιο μακροχρόνιους χρονικούς ορίζοντες. Όπως και στο παρελθόν, η νομισματική ανάλυση θα λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις σε ένα ευρύ φάσμα νομισματικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένου του Μ3, των συνιστωσών και των παραγόντων μεταβολής του, κυρίως των πιστώσεων, και διάφορες μετρήσεις της πλεονάζουσας ρευστότητας.

Αυτή η νέα διάρθρωση της εισαγωγικής δήλωσης θα δείξει σαφέστερα ότι αυτές οι δύο οπτικές γωνίες παρέχουν συμπληρωματικά αναλυτικά πλαίσια που στηρίζουν τη συνολική αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τους κινδύνους διατάραξης της σταθερότητας των τιμών. Από αυτή την άποψη, η νομισματική ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο διασταύρωσης, από μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική, των βραχυ-μεσοπρόθεσμων ενδείξεων που προκύπτουν από την οικονομική ανάλυση.

Προκειμένου να τονιστεί ο πιο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της τιμής αναφοράς για τη νομισματική επέκταση ως σημείου αναφοράς για την αξιολόγηση των νομισματικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να μην επανεξετάζει πλέον την τιμή αναφοράς σε ετήσια βάση. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να αξιολογεί τις υποκείμενες συνθήκες και υποθέσεις.

Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει σήμερα στην ιστοσελίδα της ορισμένες σχετικές μελέτες που εκπόνησαν εμπειρογνώμονές της, οι οποίες, μαζί με άλλα πονήματα που δημοσιεύθηκαν παλαιότερα, χρησίμευσαν ως υπόβαθρο για τους συλλογισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου