Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

30 Απριλίου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία αντίρρηση για την προτεινόμενη υποψήφια, την κα Gertrude Tumpel-Gugerell, η οποία είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και με επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Μετά την έκδοση της παρούσας γνώμης της ΕΚΤ, καθώς και της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ θα διοριστεί με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.

Η γνώμη της ΕΚΤ, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου