SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Udtalelse fra ECB om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB

30. april 2003

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har vedtaget en udtalelse om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB.

Styrelsesrådet har ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Gertrude Tumpel-Gugerell, der som krævet i artikel 112, stk. 2, litra b, i traktaten om omrettelse af Det Europæiske Fællesskab er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen.

Efter afgivelsen af ECBs udtalelse samt en udtalelse fra Europa-Parlamentet udnævnes det nye medlem af Direktionen efter fælles overenskomst mellem stats- og regeringscheferne i de medlemsstater, som har indført euroen.

ECBs udtalelse, som om kort tid offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, er tilgængelig på alle officielle fællesskabssprog på ECBs websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt