Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EKP:n lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä

30.4.2003

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on antanut lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koski EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä.

EKP:n neuvosto ei vastusta ehdotetun henkilön, Gertrude Tumpel-Gugerellin, valintaa. Gertrude Tumpel-Gugerellilla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 112 artiklan 2 alakohdan b alakohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalta.

Kun EKP ja Euroopan parlamentti ovat antaneet lausuntonsa, EKP:n johtokunnan uusi jäsen nimitetään yhteisen rahan käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten yhteisellä päätöksellä.

Tämä EKP:n lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n www-sivuilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle