Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

NIEUWE VERORDENING VAN DE ECB MET BETREKKING TOT STATISTIEKEN VAN DOOR MFI's GEHANTEERDE RENTETARIEVEN

20 december 2001

Tijdens zijn op 20 december 2001 gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn goedkeuring gegeven aan een nieuwe Verordening met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen (MFI's) gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen.

Het doel van de nieuwe Verordening is te verzekeren dat geharmoniseerde en volledige statistische gegevens worden verzameld. Deze statistische gegevens zullen essentiële informatie leveren voor de analyse van monetaire ontwikkelingen en het monetaire-transmissiemechanisme en voor het toezicht op financiële stabiliteit. Tevens zullen zij het bankwezen en het grote publiek een enkele set vergelijkbare statistieken van de rentetarieven in het gehele eurogebied bieden.

Dankzij deze nieuwe statistieken van door MFI's gehanteerde rentetarieven kan de ECB de tien bancaire rentetarieven voor het eurogebied die sinds januari 1999 in het Maandbericht van de ECB worden gepubliceerd, op termijn vervangen. Deze tien reeksen rentetarieven zijn gebaseerd op bestaande nationale statistieken van rentetarieven. Hoewel door de publicatie van deze reeksen verzekerd werd dat vanaf het begin van de Monetaire Unie statistieken over bancaire rentetarieven beschikbaar waren, hebben de reeksen zelf ernstige beperkingen. De onderliggende gegevens zijn niet geharmoniseerd en hun reikwijdte en gedetailleerdheid beantwoorden niet volledig aan de eisen voor het bepalen en ten uitvoer leggen van monetair beleid.

Deze nieuwe Verordening met betrekking tot statistieken van door MFI's gehanteerde rentetarieven is het tweede deel van een statistisch pakket, dat tot doel heeft essentiële verbeteringen aan te brengen in de statistische gegevens die het Europees Stelsel van Centrale Banken en de ECB ter beschikking staan voor de uitvoering van hun taken en met name voor het bepalen en ten uitvoer leggen van het gemeenschappelijk monetair beleid. Het eerste deel van dit pakket, Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen, is door de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 22 november 2001 vastgesteld.

Het moet worden benadrukt dat er bij de ontwikkeling van dit statistisch pakket naar is gestreefd de extra rapportagelast voor de rapporterende instellingen zoveel mogelijk te beperken. Het ligt in de bedoeling dat de rapportageverplichtingen met betrekking tot de statistieken die onder deze twee Verordeningen vallen, gedurende ten minste vijf jaar ongewijzigd blijven.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media