Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

Uusi rahalaitosten korkotilastoja koskeva EKP:n asetus

20.12.2001

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi 20.12.2001 pitämässään kokouksessa uuden asetuksen korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja.

Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että tuotettavat tilastot ovat harmonisoituja ja riittävän yksityiskohtaisia. Näistä tilastoista saadaan rahatalouden kehityksen ja rahapolitiikan välittymismekanismin analysoinnin sekä rahoitusjärjestelmän vakauden valvonnan kannalta tärkeää tietoa. Uudet tilastot ovat lisäksi keskenään vertailukelpoisia, joten pankit ja suuri yleisö saavat niiden avulla yhtenäisen kuvan koko euroalueen tilanteesta.

Kun uudet rahalaitosten korkotilastot tulevat saataville, EKP:n ei enää tarvitse julkaista kymmentä pankkien luotto- ja talletuskorkoa EKP:n Kuukausikatsauksessa, kuten se on tehnyt tammikuusta 1999. Tiedot näistä kymmenestä korosta ovat perustuneet olemassa oleviin kansallisiin korkotilastoihin. Korkosarjoja julkaisemalla on varmistettu, että pankkikorkoja koskevia tilastoja on ollut saatavilla rahaliiton alusta alkaen, mutta sarjoissa on ollut merkittävästi parantamisen varaa. Tilastojen pohjana olevia tietoja ei ole harmonisoitu eivätkä ne ole laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan täysin vastanneet tarpeita rahapolitiikkaa määritettäessä ja toteutettaessa.

Tämä rahalaitosten korkotilastoja koskeva asetus muodostaa toisen osan tilastopaketista, jonka avulla on tarkoitus tehdä tärkeitä parannuksia tilastoihin, joita Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja EKP tarvitsevat tehtäviensä hoitamisessa, erityisesti määritellessään ja toteuttaessaan yhteistä rahapolitiikkaa. Tilastopaketin ensimmäinen osa, Euroopan keskuspankin asetus EKP/2001/13 rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta, hyväksyttiin EKP:n neuvoston kokouksessa 22.11.2001.

Korostettakoon, että tiedonantajalaitoksille aiheutuva lisärasite on tilastopakettia koottaessa pyritty pitämään mahdollisimman vähäisenä, eikä kummankaan asetuksen piiriin kuuluviin tilastoihin liittyviä tiedonantovaatimuksia aiota tämän jälkeen muuttaa ainakaan viiteen vuoteen.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle