SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

NY ECB-FORORDNING OM RENTESTATISTIK FOR DE MONETÆRE FINANSIELLE INSTITUTIONER

20. december 2001

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har på sit møde den 20. december 2001 vedtaget en ny forordning om statistik over monetære finansielle institutioners (MFIers) rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber.

Formålet med den nye forordning er at sikre harmoniseret og udtømmende statistik. Statistikken vil bidrage med væsentlige oplysninger til såvel analysen af udviklingen i pengemængden og den pengepolitiske transmissionsmekanisme som til overvågningen af den finansielle stabilitet. Statistikken vil endvidere give både banksektoren og offentligheden en umiddelbart sammenlignelig rentestatistik for hele euroområdet.

Den nye rentestatistik for MFIerne gør det muligt for ECB at udfase de ti bankrentesatser fra euroområdet, som er blevet offentliggjort i ECBs Månedsoversigt siden januar 1999, og som bygger på eksisterende national rentestatistik. Selv om offentliggørelsen af disse rentesatser sikrede, at der var statistik over bankrenter til rådighed fra Den Monetære Unions start, har rentesatserne dog haft betydelige begrænsninger. De underliggende data er ikke harmoniserede, og deres omfang og detaljeringsgrad opfylder ikke fuldt ud de krav, der stilles i forbindelse med formuleringen og gennemførelsen af pengepolitikken.

Den nye ECB-forordning om rentestatik for MFIerne udgør anden del af en statistikpakke, som skal føre til en væsentlig forbedring af den statistiske information, der anvendes til at udføre Det Europæiske System af Centralbankers og ECBs opgaver, herunder især formuleringen og gennemførelsen af den fælles pengepolitik. Den første del af denne pakke, forordning ECB/2001/13 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren, blev vedtaget af Styrelsesrådet den 22. november 2001.

Det skal understreges, at der ved udarbejdelsen af statistikpakken er blevet gjort alt for at begrænse den ekstra byrde for de rapporterende institutioner. Det er hensigten, at rapporteringskravene for de statistikker, der er omfattet af de to forordninger, forbliver uændrede i mindst fem år.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt