European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. február

2020. február 21.

Piaci műveletek

A kibővített eszközvásárlási programmal kapcsolatos jogi aktusok átdolgozása

A Kormányzótanács 2020. február 3-án elfogadta a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2020/8 határozatot (az EKB/2014/40 határozat átdolgozása) és a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló EKB/2020/9 határozatot (az EKB/2015/10 határozat átdolgozása). Mivel az EKB/2014/40 és az EKB/2015/10 határozatokat már több alkalommal jelentősen módosítottuk, és további módosításokra is szükség volt, a jogi egyértelműség érdekében mindkettőt átdolgoztuk. A módosítások a Kormányzótanács határozatait hajtják végre, például a 2019. szeptember 12-én elfogadott határozatot a nettó eszközvásárlások újraindításáról és az újrabefektetési időszak folytatásáról. Emellett a jogi aktusokban még nem szereplő kormányzótanácsi határozatokat is érvényesítenek – amennyiben időközben nem írták felül őket, konkrétan a Kormányzótanácsnak a nettó eszközvásárlás és az eszközvásárlási program újrabefektetési szakaszának leállításáról szóló, 2018. december 13-i döntéseit. Az EKB/2020/9 határozat a közszektort érintő vásárlási programmal (PSPP) kapcsolatos olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a korábban elfogadott határozatok kiegészítéséhez szükségesnek tekinthetők, és a PSPP hatékony végrehajtását biztosítják. Ilyen többek között például a „nettó vásárlások” és a „kumulatív nettó vásárlások” fogalommeghatározásának hozzáadása. Mindkét határozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az EKB pénzügyi integrációról és pénzügyi struktúrákról szóló jelentése

A Kormányzótanács 2020. február 19-én foglalkozott a „Pénzügyi integráció és struktúrák az euroövezetben” című jelentéssel, amely a folyó évtől egybefoglalja a „Pénzügyi integráció Európában” és a „Beszámoló a pénzügyi struktúrákról” című korábbi EKB-jelentéseket, amelyek utoljára 2018. májusban, illetve 2017. októberben jelentek meg. Az új jelentés központi témája a legfontosabb strukturális jelenségek, úgymint a pénzügyi integráció, a pénzügyi struktúrák átalakulása, valamint a pénzügyi fejlesztési és korszerűsítési folyamat. A tervek szerint 2020. március 3-án, az Európai Bizottságnak „Az európai pénzügyi stabilitás és integráció áttekintése” című kiadványával együtt jelenik meg a pénzügyi integrációról tartott közös konferencián, amelynek az EKB ad helyet Frankfurtban.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új kapcsolat elfogadhatósága az eurorendszer hitelműveleteiben való alkalmazásra

A Kormányzótanács 2020. február 6-án jóváhagyta, hogy a spanyol Iberclear ARCO és a portugál Interbolsa értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új, közvetlen kapcsolat az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadhatónak minősült. Az elfogadható kapcsolatok aktualizált jegyzéke megtalálható az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a hitelintézetek vagyonfelügyelőinek és felszámolóbiztosainak azon jogáról, hogy pénzeszközöket tartsanak a Latvijas Banka számláján

A Kormányzótanács 2020. január 30-án elfogadta a CON/2020/4 véleményt, amelyet a Lett Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a BNB szankcionálási hatásköréről a szoros együttműködés keretében, valamint a bolgár leva hivatalos árfolyamáról

A Kormányzótanács 2020. január 30-án elfogadta a CON/2020/5 véleményt, amelyet a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a De Nederlandsche Bank irányítását érintő változásokról és a Pénzügyi Stabilitási Bizottság hivatalos létrehozásáról

A Kormányzótanács 2020. január 31-én elfogadta a CON/2020/6 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az Eesti Pank felügyeleti testületéről

A Kormányzótanács 2020. február 5-én elfogadta a CON/2020/7 véleményt, amelyet az észt parlament pénzügyi bizottságának felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Operatív előkészületek annak fényében, hogy a Bank of England tagsága megszűnik a Központi Bankok Európai Rendszerében

Annak előkészítéseképpen, hogy az Egyesült Királyság 2020. február 1-jei hatállyal kilép az Európai Unióból, a Kormányzótanács 2020. január 22-én jóváhagyta az EKB tőkejegyzési kulcsának módosítását. Ennek értelmében visszafizetik a Bank of England 58 millió eurós befizetett tőkéjét, részesedését pedig újraelosztják a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) fennmaradó nemzeti központi banki tagjai között. A szükséges kiigazítások érdekében számos jogi eszköz módosult. A Kormányzótanács a következő jogi aktusokat fogadta el: (i) az EKB/2020/3 határozatot a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az (EU) 2019/43 határozat hatályon kívül helyezéséről; (ii) az EKB/2020/4 határozatot az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro és az (EU) 2019/44 határozat hatályon kívül helyezéséről; (iii) az EKB/2020/5 határozatot az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az (EU) 2019/45 határozat hatályon kívül helyezéséről; (iv) az EKB/2020/6 határozatot az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az (EU) 2019/46 határozat hatályon kívül helyezéséről; (v) az EKB/2020/7 határozatot az EKB 2010. december 13-i, az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozatának módosításáról. Ezek a jogi aktusok rendelkeznek az EKB tőkejegyzési kulcsának kiigazításáról, amelyet a Bank of England KBER-tagságának megszűnése tett szükségessé. A Kormányzótanács emellett helybenhagyta az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti árfolyam-mechanizmusról (ERM–II) szóló megállapodás módosítását, amellyel törli az Egyesült Királyságot a megállapodásból. Végezetül, operatív rendelkezéseket hagyott jóvá azzal összefüggésben, hogy a Bank of England a továbbiakban nem vesz részt tagként a KBER munkájában. Az EKB tőkejegyzési kulcsának kiigazításáról szóló sajtóközlemény, az összes jogi aktus és a módosított ERM–II megállapodás megtalálható az EKB honlapján.

Az EKB 2019-es Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2020. február 19-én elfogadta az EKB 2019. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az Éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2020. február 20-án megjelent az EKB honlapján. Az Éves beszámoló részeként közzétettük a 2019. évi gazdálkodási jelentést is.

Az EKB Számvizsgáló Bizottságának elnöke

2020 februárjától Yannis Stournaras – a Görög Nemzeti Bank elnöke, 2018 óta az EKB számvizsgáló bizottsági tagja – vette át a bizottság elnöki tisztét Ewald Nowotnytól, az Oesterreichische Nationalbank volt elnökétől, akinek a tavalyi évben lejárt a megbízatása.

Statisztika

Nyilvános konzultáció a monetáris pénzügyi intézmények mérlegtétel-statisztikáiról szóló rendelet módosításáról

A Kormányzótanács 2020. február 5-én jóváhagyta, hogy nyilvános konzultáció kezdődjön a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről szóló EKB/2013/33 rendeletet módosító rendelettervezetről. Az általában ötéves ciklusban végzett, rendszeres felülvizsgálat után, amely arról gondoskodik, hogy a monetáris pénzügyi intézmények mérlegstatisztikái megfeleljenek a felhasználói igényeknek és a rendeltetésüknek – és e célból több kiemelt további adatszolgáltatási követelményt teljesítsenek a monetáris és hitelfolyamatok elemzéséhez –, módosításokat javasoltak, amelyeket az eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottsága által a felhasználókkal szoros együttműködésben végzett előny–költség eljárás alá vetettek. A 2020. március közepéig tartó nyilvános konzultációval kapcsolatos anyagok megtekinthetők az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2020. január 29-én nem emelt kifogást egy felügyeleti testületi javaslat ellen, amely egy felügyelt hitelintézet jelentőségére vonatkozó minősítésének módosítására irányult. A felügyelt szervezetek jegyzékét – amely az EKB bankfelügyeleti honlapján megtalálható – rendszeresen aktualizáljuk. A hitelintézetek jelentőségének éves felülvizsgálata alapján az EKB bejelentette, hogy 2020-ban 117 bankot fog közvetlenül felügyelni (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2019. december 4-én e tárgyban közzétett sajtóközleményt).

Nyilvános konzultáció indítása a partner-hitelkockázat értékelési módjáról szóló EKB-útmutatóról

A Kormányzótanács 2020. január 24-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya az EKB útmutatójának tervezete. Ebben a partner-hitelkockázattal szembeni kitettség számítására alkalmazott banki belső modellek értékelésére használt EKB-módszertant ismertetjük. A nyilvános konzultáció 2020. február 5-én indult, és 2020. március 18-ig tart. A vonatkozó sajtóközlemény és a háttér-dokumentáció elérhető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A kevésbé jelentős hitelintézetekre vonatkozó kockázati jelentés közzététele

A Kormányzótanács 2020. január 27-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák a kevésbé jelentős pénzintézetekről szóló kockázati jelentést, amely az ágazat helyzetének az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok (INH-k) együttműködésében végzett, éves értékelését mutatja be. A kiadvány egyben tartalmazza a kevésbé jelentős pénzintézetek aktuális kockázati profiljának átfogó, kvantitatív elemzését, valamint a fő kockázatok és sérülékeny pontok előretekintő vizsgálatát. A jelentés megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A saját tőkéhez kapcsolódó nyilvános EKB-útmutatás módosításai

A Kormányzótanács 2020. február 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja azokat az aktualizált táblákat, amelyek a tőkeinstrumentumok kiegészítő alapvető (Tier 1) tőkeként és járulékos tőkeként (Tier 2) való minősítésének felülvizsgálatáról szóló nyilvános útmutatásban találhatók. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mivel új elfogadhatósági feltételek léptek érvénybe az (EU) 2019/876 rendelet hatálybalépésével. A jogszabály számos olyan rendelkezést módosított, amelynek a tőkeinstrumentumoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az 575/2013/EU rendelet 52. és 63. cikkének értelmében a kiegészítő alapvető tőkéhez (Tier 1) vagy járulékos tőkéhez (Tier 2) sorolják őket. Az EKB módosított nyilvános útmutatása elérhető lesz az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok