Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. február

2020. február 21.

Piaci műveletek

A kibővített eszközvásárlási programmal kapcsolatos jogi aktusok átdolgozása

A Kormányzótanács 2020. február 3-án elfogadta a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2020/8 határozatot (az EKB/2014/40 határozat átdolgozása) és a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló EKB/2020/9 határozatot (az EKB/2015/10 határozat átdolgozása). Mivel az EKB/2014/40 és az EKB/2015/10 határozatokat már több alkalommal jelentősen módosítottuk, és további módosításokra is szükség volt, a jogi egyértelműség érdekében mindkettőt átdolgoztuk. A módosítások a Kormányzótanács határozatait hajtják végre, például a 2019. szeptember 12-én elfogadott határozatot a nettó eszközvásárlások újraindításáról és az újrabefektetési időszak folytatásáról. Emellett a jogi aktusokban még nem szereplő kormányzótanácsi határozatokat is érvényesítenek – amennyiben időközben nem írták felül őket, konkrétan a Kormányzótanácsnak a nettó eszközvásárlás és az eszközvásárlási program újrabefektetési szakaszának leállításáról szóló, 2018. december 13-i döntéseit. Az EKB/2020/9 határozat a közszektort érintő vásárlási programmal (PSPP) kapcsolatos olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a korábban elfogadott határozatok kiegészítéséhez szükségesnek tekinthetők, és a PSPP hatékony végrehajtását biztosítják. Ilyen többek között például a „nettó vásárlások” és a „kumulatív nettó vásárlások” fogalommeghatározásának hozzáadása. Mindkét határozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az EKB pénzügyi integrációról és pénzügyi struktúrákról szóló jelentése

A Kormányzótanács 2020. február 19-én foglalkozott a „Pénzügyi integráció és struktúrák az euroövezetben” című jelentéssel, amely a folyó évtől egybefoglalja a „Pénzügyi integráció Európában” és a „Beszámoló a pénzügyi struktúrákról” című korábbi EKB-jelentéseket, amelyek utoljára 2018. májusban, illetve 2017. októberben jelentek meg. Az új jelentés központi témája a legfontosabb strukturális jelenségek, úgymint a pénzügyi integráció, a pénzügyi struktúrák átalakulása, valamint a pénzügyi fejlesztési és korszerűsítési folyamat. A tervek szerint 2020. március 3-án, az Európai Bizottságnak „Az európai pénzügyi stabilitás és integráció áttekintése” című kiadványával együtt jelenik meg a pénzügyi integrációról tartott közös konferencián, amelynek az EKB ad helyet Frankfurtban.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új kapcsolat elfogadhatósága az eurorendszer hitelműveleteiben való alkalmazásra

A Kormányzótanács 2020. február 6-án jóváhagyta, hogy a spanyol Iberclear ARCO és a portugál Interbolsa értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új, közvetlen kapcsolat az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadhatónak minősült. Az elfogadható kapcsolatok aktualizált jegyzéke megtalálható az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a hitelintézetek vagyonfelügyelőinek és felszámolóbiztosainak azon jogáról, hogy pénzeszközöket tartsanak a Latvijas Banka számláján

A Kormányzótanács 2020. január 30-án elfogadta a CON/2020/4 véleményt, amelyet a Lett Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a BNB szankcionálási hatásköréről a szoros együttműködés keretében, valamint a bolgár leva hivatalos árfolyamáról

A Kormányzótanács 2020. január 30-án elfogadta a CON/2020/5 véleményt, amelyet a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a De Nederlandsche Bank irányítását érintő változásokról és a Pénzügyi Stabilitási Bizottság hivatalos létrehozásáról

A Kormányzótanács 2020. január 31-én elfogadta a CON/2020/6 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az Eesti Pank felügyeleti testületéről

A Kormányzótanács 2020. február 5-én elfogadta a CON/2020/7 véleményt, amelyet az észt parlament pénzügyi bizottságának felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Operatív előkészületek annak fényében, hogy a Bank of England tagsága megszűnik a Központi Bankok Európai Rendszerében

Annak előkészítéseképpen, hogy az Egyesült Királyság 2020. február 1-jei hatállyal kilép az Európai Unióból, a Kormányzótanács 2020. január 22-én jóváhagyta az EKB tőkejegyzési kulcsának módosítását. Ennek értelmében visszafizetik a Bank of England 58 millió eurós befizetett tőkéjét, részesedését pedig újraelosztják a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) fennmaradó nemzeti központi banki tagjai között. A szükséges kiigazítások érdekében számos jogi eszköz módosult. A Kormányzótanács a következő jogi aktusokat fogadta el: (i) az EKB/2020/3 határozatot a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az (EU) 2019/43 határozat hatályon kívül helyezéséről; (ii) az EKB/2020/4 határozatot az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro és az (EU) 2019/44 határozat hatályon kívül helyezéséről; (iii) az EKB/2020/5 határozatot az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az (EU) 2019/45 határozat hatályon kívül helyezéséről; (iv) az EKB/2020/6 határozatot az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az (EU) 2019/46 határozat hatályon kívül helyezéséről; (v) az EKB/2020/7 határozatot az EKB 2010. december 13-i, az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozatának módosításáról. Ezek a jogi aktusok rendelkeznek az EKB tőkejegyzési kulcsának kiigazításáról, amelyet a Bank of England KBER-tagságának megszűnése tett szükségessé. A Kormányzótanács emellett helybenhagyta az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti árfolyam-mechanizmusról (ERM–II) szóló megállapodás módosítását, amellyel törli az Egyesült Királyságot a megállapodásból. Végezetül, operatív rendelkezéseket hagyott jóvá azzal összefüggésben, hogy a Bank of England a továbbiakban nem vesz részt tagként a KBER munkájában. Az EKB tőkejegyzési kulcsának kiigazításáról szóló sajtóközlemény, az összes jogi aktus és a módosított ERM–II megállapodás megtalálható az EKB honlapján.

Az EKB 2019-es Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2020. február 19-én elfogadta az EKB 2019. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az Éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2020. február 20-án megjelent az EKB honlapján. Az Éves beszámoló részeként közzétettük a 2019. évi gazdálkodási jelentést is.

Az EKB Számvizsgáló Bizottságának elnöke

2020 februárjától Yannis Stournaras – a Görög Nemzeti Bank elnöke, 2018 óta az EKB számvizsgáló bizottsági tagja – vette át a bizottság elnöki tisztét Ewald Nowotnytól, az Oesterreichische Nationalbank volt elnökétől, akinek a tavalyi évben lejárt a megbízatása.

Statisztika

Nyilvános konzultáció a monetáris pénzügyi intézmények mérlegtétel-statisztikáiról szóló rendelet módosításáról

A Kormányzótanács 2020. február 5-én jóváhagyta, hogy nyilvános konzultáció kezdődjön a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről szóló EKB/2013/33 rendeletet módosító rendelettervezetről. Az általában ötéves ciklusban végzett, rendszeres felülvizsgálat után, amely arról gondoskodik, hogy a monetáris pénzügyi intézmények mérlegstatisztikái megfeleljenek a felhasználói igényeknek és a rendeltetésüknek – és e célból több kiemelt további adatszolgáltatási követelményt teljesítsenek a monetáris és hitelfolyamatok elemzéséhez –, módosításokat javasoltak, amelyeket az eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottsága által a felhasználókkal szoros együttműködésben végzett előny–költség eljárás alá vetettek. A 2020. március közepéig tartó nyilvános konzultációval kapcsolatos anyagok megtekinthetők az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2020. január 29-én nem emelt kifogást egy felügyeleti testületi javaslat ellen, amely egy felügyelt hitelintézet jelentőségére vonatkozó minősítésének módosítására irányult. A felügyelt szervezetek jegyzékét – amely az EKB bankfelügyeleti honlapján megtalálható – rendszeresen aktualizáljuk. A hitelintézetek jelentőségének éves felülvizsgálata alapján az EKB bejelentette, hogy 2020-ban 117 bankot fog közvetlenül felügyelni (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2019. december 4-én e tárgyban közzétett sajtóközleményt).

Nyilvános konzultáció indítása a partner-hitelkockázat értékelési módjáról szóló EKB-útmutatóról

A Kormányzótanács 2020. január 24-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya az EKB útmutatójának tervezete. Ebben a partner-hitelkockázattal szembeni kitettség számítására alkalmazott banki belső modellek értékelésére használt EKB-módszertant ismertetjük. A nyilvános konzultáció 2020. február 5-én indult, és 2020. március 18-ig tart. A vonatkozó sajtóközlemény és a háttér-dokumentáció elérhető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A kevésbé jelentős hitelintézetekre vonatkozó kockázati jelentés közzététele

A Kormányzótanács 2020. január 27-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák a kevésbé jelentős pénzintézetekről szóló kockázati jelentést, amely az ágazat helyzetének az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok (INH-k) együttműködésében végzett, éves értékelését mutatja be. A kiadvány egyben tartalmazza a kevésbé jelentős pénzintézetek aktuális kockázati profiljának átfogó, kvantitatív elemzését, valamint a fő kockázatok és sérülékeny pontok előretekintő vizsgálatát. A jelentés megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A saját tőkéhez kapcsolódó nyilvános EKB-útmutatás módosításai

A Kormányzótanács 2020. február 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja azokat az aktualizált táblákat, amelyek a tőkeinstrumentumok kiegészítő alapvető (Tier 1) tőkeként és járulékos tőkeként (Tier 2) való minősítésének felülvizsgálatáról szóló nyilvános útmutatásban találhatók. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mivel új elfogadhatósági feltételek léptek érvénybe az (EU) 2019/876 rendelet hatálybalépésével. A jogszabály számos olyan rendelkezést módosított, amelynek a tőkeinstrumentumoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az 575/2013/EU rendelet 52. és 63. cikkének értelmében a kiegészítő alapvető tőkéhez (Tier 1) vagy járulékos tőkéhez (Tier 2) sorolják őket. Az EKB módosított nyilvános útmutatása elérhető lesz az EKB bankfelügyeleti honlapján.