Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2008

Operationele aangelegenheden

Verhoging van de in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Op 24 april 2008 heeft de Raad van Bestuur, samen met het Federal Reserve System en in de context van de zogeheten “Term Auction Facility”, het bedrag van de in Amerikaanse dollar luidende liquiditeit die in elke twee-wekelijkse veiling aan de tegenpartijen van het Eurosysteem wordt verschaft te verhogen tot USD 25 miljard. Een persbericht over deze gezamenlijke door de ECB, het Federal Reserve System en de Zwitserse Nationale Bank bekendgemaakte actie om hun liquiditeitsmaatregelen uit te breiden, is op 2 mei 2008 gepubliceerd op de website van de ECB.

Indicatieve kalenders voor de tendertransacties en reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem

Op 13 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalenders voor de tendertransacties en reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2009. Nadere details worden verschaft in twee persberichten, die vandaag zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen

Het antwoord van de ECB op een door de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk gehouden publieke consultatie betreffende het toezicht op betalingssystemen

Op 29 april 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van de ECB op een publieke consultatie ter herziening van regelingen met betrekking tot financiële stabiliteit en bescherming van depositohouders in het Verenigd Koninkrijk. De Raad van Bestuur verwelkomde een voorstel om de juridische basis voor de rol van de Bank of England in het toezicht op betalingssystemen te formaliseren maar gaf uitdrukking aan zijn bezorgdheid ten aanzien van een voorstel om de verantwoordelijkheid van de Bank of England te beperken tot uitsluitend het toezicht op hoogwaardige betalingssystemen en waarschuwde tegen het toekennen van toezichtsverantwoordelijkheden aan een entiteit anders dan een centrale bank.

Migratie naar TARGET2

Op 8 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van de geplande migratie naar TARGET2 van de derde en laatste migratiegroep (die bestaat uit Denemarken, Estland, Griekenland, Italië, Polen en de ECB), die voor 19 mei gepland stond, op voorwaarde van geslaagde afronding van de tests. Een persbericht dat de deelnemers hierover informeerde is op 9 mei 2008 gepubliceerd op de website van de ECB. Op 19 mei 2008 is de geslaagde migratie van deze derde en laatste groep bevestigd in een op de website van de ECB gepubliceerd persbericht.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Vrijgeven van TARGET2-Effecten-documentatie aan centrale effectenbewaarinstellingen

Op 21 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten, alvorens in de zomer van 2008 zijn definitieve beslissing te nemen over het al dan niet verdergaan met het TARGET2-Effecten-project, te komen tot een beoordeling van de mate van steun onder de centrale effectenbewaarinstellingen en van hun bereidheid een contractuele overeenkomst aan te gaan met het Eurosysteem, en na te gaan of zij zich bij het project zouden aansluiten wanneer dat eenmaal operationeel zou zijn. Om deze redenen heeft de Raad van Bestuur op 23 mei 2008 toestemming gegeven voor de verspreiding van documentatie met betrekking tot TARGET2-Effecten. De centrale effectenbewaarinstellingen hebben tot 4 juli 2008 om te reageren. Een persbericht hierover is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

De “Financial Stability Review” van de ECB van juni 2008

Op 21 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de “Financial Stability Review – June 2008”. In de “Review” wordt een veelomvattende beoordeling gegeven van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied om negatieve schokken op te vangen en worden de belangrijkste bronnen van risico’s voor en kwetsbaarheid van de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied onderzocht. Deze editie van de “Review” zal op 9 juni 2008 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake Slowaakse wetgeving met betrekking tot betalingssystemen en bepaalde wetten

Op 25 april 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Národná banka Slovenska, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de wettelijke regeling aangaande betalingssystemen om verenigbaarheid met het Verdrag te verzekeren en een soepele overgang van het binnenlandse betalingssysteem naar TARGET2 te vergemakkelijken (CON/2008/18). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de invoering van de regelgevingsprocedure van de EU met toetsing betreffende enkele statistische instrumenten

Op 5 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van de regelgevingsprocedure met toetsing betreffende een aantal besluiten op het gebied van statistieken (CON/2008/19). Het Advies is op 14 mei 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Poolse wetgeving betreffende de handel in financiële instrumenten en kapitaalmarktregelgeving

Op 21 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de rol van Narodowy Bank Polski aangaande effectenafwikkeling en de centrale effectenbewaarinstelling (CON/2008/20). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake een wetsontwerp betreffende Česká národní banka

Op 21 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Česká národní banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een wetsontwerp betreffende Česká národní banka (CON/2008/21). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling betreffende de externe accountant van de ECB

Op 30 april 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/2). De Aanbeveling is op 9 mei 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten

ECB-Besluit betreffende procedures voor veiligheidsaccreditatie van producenten van beveiligde euro-items voor eurobankbiljetten

Op 15 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende procedures voor veiligheidsaccreditatie van producenten van beveiligde euro-items voor eurobankbiljetten (ECB/2008/3). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media